Husk å les regelverket og sett deg inn i alle bestemmelser før du begynner å fly. Når du er dronepilot er du en del av luftfarten, og sikkerhet er førsteprioritet.
Foto: Anders Martinsen

Ti ting du bør vite før du begynner å fly drone

Skal du kjøpe deg drone, eller har du kanskje nettopp gjort det? Her er en oversikt over hva du bør vite før du setter i gang moroa.
UAS Norway

Dronemagasinet kontaktet fungerende seksjonssjef i seksjonen for ubemannet luftfart, Line Stensby Bogan, med de vanligste spørsmålene som ferske droneoperatører har.

Hva trenger jeg å ha på plass før jeg kan fly?

Det avhenger av hva du skal bruke dronen til. Om du skal fly med hobbyformål trenger du bare å følge reglene, som du finner her. Hvis du skal fly til nytteformål må du enten være pilot hos en registrert operatør, eller ha en operatørregistrering selv – enten som RO1, RO2 eller RO3, avhengig av bruken. Som operatør må du ha operasjonsmanual, og denne må godkjennes hos Luftfartstilsynet for RO2 og RO3. Du kan deklarere deg som RO1 operatør via Altinn.

Er forsikring påbudt?

Line Stensby Bogan fra seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet svarer på Dronemagasinets spørsmål.

Hvis du bruker drone til næring og nytte er du pålagt å ha ansvarsforsikring overfor tredjepart. Dette gjelder ikke til hobbyflyvning, men du som pilot er alltid ansvarlig for skade som oppstår.

Hvor er forskjellen på hobbyflyvning og bruk til næring og nytte?

Vi definerer det som nytteflyvning hvis du for eksempel skal fly for arbeidsplassen din, eller gjøre andre typer oppdrag som noen drar nytte av. Dette krever registrering. Det er ikke så enkelt som at det er nytte hvis du får betalt for det, alt som ikke er utelukkende rekreasjonsflyvning, sport eller konkurranse, går under nyttebegrepet.

Hvor og når er det forbudt å fly?

I utgangspunktet har du ikke lov til å fly høyere enn 120 meter. Som hobbypilot må du også holde en avstand på 150 meter fra personer, bygninger og kjøretøy som ikke er under din kontroll. For registrerte operatører er denne avstanden 50 meter. Som hobbyflyver har du bare lov til å fly i dagslys, og for RO2- og R03-operatører kreves det godkjenning hvis man skal fly om natta. Når det gjelder hva som defineres som dagslys, er man trygg hvis man forholder seg til klokkeslett for soloppgang og solnedgang (for eksempel på yr.no).

Hobbyflyvere og RO1-operatører må holde dronen innenfor synsrekkevidde. RO2- og RO3-operatører må søke om å fly utenfor synsrekkevidde ved å utarbeide en operasjonsmanual som sendes til oss for godkjenning.

Hvor og når er det forbudt å ta bilder med dronen?

Det kan man sjekke på nettsidene til NSM, hvor det fins et veldig godt kart over områder med fotoforbud. I tillegg er det noen personvernhensyn som det informeres om på Datatilsynets nettsider.

Trenger jeg følge regelverket hvis jeg har en liten drone under 250 gram?

To populære droner for nordmenn: Mavic 2 og Mavic Mini – begge fra DJI.

Ja, det må du. For hobbyflyvning er reglene de samme, uansett hvor mye dronen veier. For kommersielle aktører er det unntak fra sikkerhetsavstandene med en slik drone. Du kan også fly utenfor synsrekkevidde, da er maksimal flyvehøyde 50 meter. Men slik aktivitet må være beskrevet i operasjonsmanualen, og all flyvning skal foregå på en hensynsfull måte.

Er det noen aldersgrense for å fly drone?

Det finnes ingen aldersgrense for å fly drone, men det er 18-års aldersgrense for å være ansvarlig leder som operatør.

Kan jeg fly i utlandet?

Det kan du, men det er veldig viktig at du sjekker reglene i det landet du skal fly i. Det gjør du ganske enkelt ved å søke opp landets luftfartsmyndigheter på nett. Noen land har et betraktelig strengere regelverk enn Norge, men når det gjelder sikkerhetsavstander er det ofte ganske likt. Etter nyttår vil hele Europa få de samme reglene.

Hva gjør jeg hvis jeg har hatt et uhell eller en ulykke med dronen?

Luftfartstilsynet vil veldig gjerne ha inn meldinger hvis man har hatt tekniske uhell, slik at vi kan holde statistikk og eventuelt varsle relevante aktører om gjengangerfeil. Hvis man har ulykker med personskader eller skader på annet luftfartøy, er det rapporteringspliktig gjennom et skjema som heter NF 2007. Hvis det er vanskelig å fylle ut kan man sende oss en e-post på postmottak@caa.no

Hva slags ansvar har jeg som dronepilot?

Du skal alltid fly på en hensynsfull måte, uansett hva slags regler du er pliktig til å følge. Man skal ikke utsette noen for unødvendig fare eller ubehag. Det gjelder både overfor mennesker og dyreliv. Dette er ditt ansvar som pilot, og veldig viktig å passe på.

 

PS: Fra 1. januar 2021 kommer det nye regler, som stiller større krav til operatørene. Les mer om dette her.