TILLATT I VERNEOMRÅDER, FORBUDT UNDER JAKT

Du kan i utgangspunktet fly droner i verneområder, men aldri under jakt.
Reportasje: Arne Roger Janse

Slik konkluderte seniorrådgiver Arild Sørensen i Miljødirektoratet sitt innlegg under dronekonferansen UNC 2016. Han var invitert nettopp for å redegjøre for disse to forholdene.

– Generelt er bruk av droner tillatt i verneområder, men det finnes unntak for en del av de mer enn 2000 verneområdene i Norge. For å finne ut hvilke regler som gjelder i hvert enkelt verneområde, kan man bruke naturbase.no, hvor det finnes en kartløsning med tilhørende vernebestemmelser. I bestemmelsene vil det stå spesifikt dersom det er begrensninger eller forbud mot bruk av droner. Dersom det ikke står noe om droner, er det tillatt å fly, forklarte Sørensen.

FORBUDT UNDER JAKT

For jakt er regelverket svært enkelt – og motsatt: Bruk av droner er helt forbudt.

– Jakt er rekreasjon og friluftsliv. Vi vil at folk skal gå i fjellet og være i aktivitet. Jakt er ikke en mest mulig effektiv måte for skaffe seg kjøtt. Nå er riktignok Viltloven fra 1981, før noen tenkte på droner, men i forarbeidene til loven går intensjonen om å forby bruk av luftfartøy klart fram, sa Sørensen.

Han presiserte at jaktbegrepet omfatter prosessen fra man starter søk etter vilt, til man legger hånden på det døde byttet. Jaktbegrepet omfatter også ettersøk, noe som innebærer at bruk av droner i søk etter skadeskutte dyr, også er forbudt.

– Vi får noen ganger spørsmål om det er lov å bruke drone til å lage jaktfilmer. Man kan som regel få dispensasjon til å filme flokken med reinsdyr og jegerne som er på jakt, men å filme selve jakten vil det generelt være forbud mot, sier Sørensen.

SEND ET BREV

På spørsmål om hva man skal gjøre dersom man ønsker å fly drone i et område som i utgangspunktet har forbud mot droner, svarte Sørensen:

– Det finnes ikke søknadsskjema for slikt. Skriv et vanlig brev om hva du ønsker å gjøre, så vil det bli behandlet, sa Sørensen.

– Tungvint! kom det fra salen.

– Ok, det skal jeg ta med meg tilbake til direktoratet, sa Sørensen.