TROR DRONEMARKEDET VIL TA AV

I 2021 vil det norske dronemarkedet være på rundt 800 millioner kroner, fem ganger så stort som i dag, ifølge en ny undersøkelse.
Reportasje: Arne Roger Janse

– Vi har sett et betydelig taktskifte de siste tre årene, og frem mot 2021 anslås det en kraftig vekst i det norske dronemarkedet som kan knyttes opp mot nærings- og nyttevirksomhet, sier Anders Martinsen, daglig leder i bransjeorganisasjonen UAS Norway.

UAS Norway står bak Norges første undersøkelse blant aktører i bransjen, utført av det tyske selskapet Drone Industry Insights (Droneii).

– Vi har hatt en enorm vekst de siste årene, men lite kunnskap om aktørene i bransjen. Nå har vi endelig fått fakta på bordet. Og faktum er at bransjen forventer en eksplosiv økning fremover, sier Martinsen.

Han nevner Jernbaneverkets satsing på droner til inspeksjon og beredskap av jernbanenettet som et eksempel på en type avtaler han tror det blir mange flere av i årene fremover.

– Droner vil bli viktigere og viktigere i norsk samfunnsliv fremover – enten det dreier seg om logistikk, forskning, oppmåling, dokumentasjon eller inspeksjon. Selv om det meste av dronemarkedet i dag omfatter fotografering og film, ser vi større vekst i de andre segmentene, sier Martinsen.

Analytiker Hendrik Bödecker i Droneii, som står bak undersøkelsen som 218 av 2100 medlemmer og tidligere medlemmer av UAS Norway svarte på, tror at markedet for film og foto er mettet.

– Nesten hele Norge satser på dette segmentet. Jeg tror andelen som utstyrer dronen med et optisk kamera er synkende, mens operatører som satser på olje og gass, landbruk og overvåkning vil ha de høyeste vekstratene. Disse vil sannsynligvis også ha potensial for langt større inntjening, sier analytiker Hendrik Bödecker.

I dag sysselsetter dronebransjen 23.000 personer direkte og indirekte. I underkant av 3.000 av disse er dronepiloter. Rapporten anslår at antallet vil mangedobles fram mot 2021.

– Dronene har utviklet seg enormt de siste årene, og de blir smartere og smartere. Dette åpner for at de kan tas i bruk i stadig flere sammenhenger, og også blir viktigere i forsknings- og utviklingssammenheng, sier Martinsen.

Fakta om undersøkelsen:

  • Utført av Droneii.com og UAS Norway.
  • 218 svar på 2100 utsendte spørreskjemaer
  • Et gjennomsnittlig norsk droneselskap er 12,5 år gammel (halvparten er grunnlagt etter 2010), har 10 ansatte og er privateid.
  • Hver operatører eier i snitt 8 UAV-er og gjennomfører 72 flyginger i året.