Vinterlig og vakkert tenker mange, men etter en kraftig snøstorm kan det være farlig for energimontørene å bevege seg i terrenget for å se etter feil. Da kan dronene være nyttige. Her et illustrasjonsbilde fra Agder etter et kraftig snøfall.
Foto:Anders Martinsen

Tusenvis vil bli rammet av strømstans etter uvær i vinter – tren dronepilotene nå

Å flytte undervisningen fra klasserommet ut til det virkelige arbeidsmiljøet gir en enestående mulighet for praktisk læring med droner for nettselskapene. Bli med på tre dagers kurs i november og vær klar til vinterens dronebruk.
Chat GPT, Erfan Shaerzadeh

I vinterkulden på Selbu, hvor snø og minusgrader allerede har gjort sitt inntog, arrangeres tre dager med spesialtilpassede dronekurs for aktører innen energisektoren. Dette initiativet gir kursdeltakere en unik sjanse til å lære prinsippene og praksisen bak dronebruk i en sektor der teknologiske fremskritt blir stadig mer avgjørende.

Nedblåste trær etter kraftig snøfall skaper krevende og farlige situasjoner for energimontørene. Ved hjelp av droner kan man raskt få oversikt over omfanget mange ganger. Foto: Anders Martinsen

Det unike med denne opplæringsmetoden er at den ikke bare fokuserer på teorien, men tar klasserommet ut i feltet hvor den praktiske bruken av dronene faktisk skjer. Nettselskapene kan dra nytte av denne virkelighetsnære tilnærmingen ved å gi sine ansatte en hands-on erfaring som vil forberede dem på de utfordringene de kan møte i det daglige arbeidet.

MELD DEG PÅ I DAG!

En spesiell vekt legges på erfaringsdeling blant kursdeltakerne. For første gang i Norge samles sluttbrukere fra nettselskaper som deler sine beste og verste erfaringer innen dronebruk i energisektoren. Dette skaper en verdifull plattform der sektorens aktører kan dra nytte av hverandres innsikt, slik at feilene som allerede er gjort, ikke gjentas. Målet er å bygge opp mer kompetanse for en trygg og sikker dronebruk i nettselskapene.

Slik kan det se ut når store deler av strømnettet er koblet ut etter feil som følge av for eksempelvis vinterstormer. Nå skal nettselskapene sine dronepiloter på skolebenken for å bli flinkere til å lære praktiske dronebruk. Foto: Anders Martinsen

Det er velkjent at mange nettselskap står overfor lignende utfordringer. Derfor har kursskaperne spesialtilpasset opplæringen for å adressere de mest vanlige problemene som selskapene kan støte på. Ved å samle deltakere fra ulike selskaper til å sammen trene på å løse disse utfordringene, skapes et nettverk av kompetanse som vil gagne hele sektoren.

På Selbu får deltakerne ikke bare teoretisk kunnskap, men de blir også utsatt for virkelige vinterforhold. Dette gir en autentisk opplevelse av bruken av droner i krevende værforhold. Det utendørs klasserommet blir dermed et levende laboratorium der deltakerne kan anvende sine kunnskaper og løse praktiske eksempler sammen med andre.

I en tid der teknologiske fremskritt preger energisektoren, er det avgjørende å omfavne nye muligheter for å forbedre effektiviteten. Droner har vist seg å være en innovativ løsning for nettselskapene, og med en praktisk tilnærming til opplæringen, kan bransjen styrke sin kompetansebase og skape et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø. Selbu blir dermed ikke bare et vakkert bakteppe for vinteraktiviteter, men også et viktig arena for å heve kompetansenivået innen dronebruk i energisektoren

MELD DEG PÅ I DAG!