UAS Nordic – ny organisasjon i emning

Ved UNC 2015 møttes UAS Norway, UAS Sweden og UAS Denmark for å diskutere muligheten for å samarbeide i en felles organisasjon. Det ble bestemt at de felles skulle prøve å enes om et samarbeid. Vi kommer tilbake med mer informasjon.