UAS Norway arrangerer internasjonal dronekonferanse med INTERPOL

UAS NORWAY skal i oktober arrangere internasjonal dronekonferanse sammen med INTERPOL. "Drone as first responder" blir en viktig del av fremtidens beredskap.
Petter Emil Wikøren

INTERPOL Drone Expert Summit 2023 (IDES) avholdes i Chula Vista i USA i oktober. Dronemessen  sikter seg mot nødetater, aktører innenfor sikkerhetsektoren og offentlig sektor. Den globale møteplassen blir arrangert av UAS Norway, INTERPOL, Droneresponders og politiet i Chula Vista.

– IDES 2023 er en global møteplass som gir deltakerne et nå-bilde og fremtidsutsikt hvordan droner kan benyttes av offentlig sektor, politi og nødetater og public safety i et beredskaps- og sikkerhetsperspektiv, sier adminstrerende direktør i UAS NORWAY, Anders Martinsen.

Konferansen som holdes i California til høsten lokker internasjonalt publikum, hvor det er ventet at flere aktører blant norske nødetater deltar. DFR 2.0 som står for “Drone as first responder” er en del av den store konferansen, og gir deltakere god innsikt i hvordan droneteknologi kan benyttes for å gi nødetater et tidlig og godt grunnlag for videre innsats på ulykkessteder, branner eller skadested. Dagens teknologi gjør at droner nå kan sendes ut som snart nødmelding er registrert, og være fremme på innsatsstedet lenge før nødetatene. Ved å sende bilder tilbake til sentralen, kan nødetatene danne seg en god oversikt over utfordringene allerede før de har ankommet stedet. Ved å legge til 2.0 på tittelen ønsker vi også et fremtidsrettet fokus da dronebegrepet allerede nå utfordres til å inkludere flere disipliner og data fra mange type kilder i et økosystem, understreker Martinsen.

– DFR gir nødetatene er mye bedre beslutningsgrunnlag i forkant av innsatsen. DFR har på mange måter sitt arnested i Chula Vista, hvor politisjef Roxanne Kennendy har ledet et banebrytende program som har fått global oppmerksomhet helt siden opprettelsen i 2018. Nå ønsker å medvirke til at sluttbrukere kan komme hit for å se hvordan teknologien kan tas i bruk i Norge og Norden, sier Martinsen.

Inviterer norske aktører

Martinsen og UAS NORWAY ønsker å invitere både norsk industri og representanter for norske nødetater over til California, for å lære mer om hvilke muligheter droneteknologien kan gi for beredskap her til lands.

– I Norge har vi mye luftrom tilgjengelig og det har vært en stor politisk vilje til å implementere teknologi og for å utvikle droneteknologi raskt. Nå ønsker vi å invitere norsk industri og nødetater for å se nærmere på hva som finnes i dag og hva som er mulig i fremtiden. Vi ønsker å hjelpe norsk og nordisk industri til å finne sin plass på en internasjonal møteplass og vi er en pådriver for å følge opp regjeringens strategi om å ta i bruk ny teknologi, sier Martinsen.

Prosjektet DFR har vært utprøvd blant politiet i Chula Vista og tilbakemeldingene har vært formidable. I spissen for prosjektet har politisjef Roxanne Kennedy stått. Prosjektet har vært et samarbeid mellom privat og offentlig sektor og siden 2020 har INTERPOL vært en viktig samarbeidspartner. UAS NORWAY har vært i spissen for den private delen av samarbeidet under IDES.

– Samarbeidsformen var en suksess og tilbakemeldingene fra INTERPOL og andre aktører var veldig bra. Nå er ideen tatt videre, sier Martinsen.

Nylig lansert

IDES 2023 ble lansert mandag og nå oppfordrer Anders Martinsen interesserte om å melde seg på.

– Dette har vi jobbet med siden 2021 og nå er samarbeidet godkjent fra høyeste hold i INTERPOL. Nå er det gått ut call for speakers for å sikre seg deltakelse av dem som har historier og bidrag fra talerstolen. Første mai åpnes det for mulighet for deltakelse for internasjonale deltakere, sier Martinsen.

Det er på tross av en bred invitasjon ikke sikker at alle som ønsker deltakelse får plass på konferansen.

– Det er begrenset hvem som får anledning til å delta på arrangementet. Dette er ikke et åpent arrangement og av hensyn til teknologien er det ikke alle som søker om plass som nødvendigvis kommer med, men også plasskapasitet vil være begrensende. Sist vi arrangerte IDES2022 deltok 400 deltakere fra totalt 55 nasjonaliteter på konferansen i Oslo, sier Martinsen.