September 2021 ble flere systemer for deteksjon av droner testet på Oslo lufthavn Gardermoen.

Deteksjon og mottiltak blir temaerDen nye dronetrusselen - UAS Norway arrangerer sikkerhetskonferanse

Sikkerhetstrusselen fra droner er denne høsten i fokus for medier og myndigheter. UAS Norway fremskynder sin tredje Security Summit (sikkerhetskonferanse) til midten av desember.
Hans O. Torgersen

– Vi  ser at det er et økende behov for å forstå at droner for enkelte aktører og enkelte miljøer kan oppfattes som en sikkerhetstrussel. Vi setter fokus på dette for rett og slett å øke kunnskapsnivået. Sett i lys av den situasjonen vi står i nå, er det blitt ytterligere aktualisert, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.

Martinsen vil ikke gå i detalj om programmet, som vil bli delt med deltagerne, men forteller at det vil bli foredrag av blant annet Interpol, politiet, Avinor og selskapet Red-6. I tillegg er det flere internasjonale kapasiteter som vil være representert. 

I tillegg til egne Security Summit, har UAS Norway to ganger arrangert sikkerhetskonferanser sammen med Interpol, norsk politi og Avinor. En av konferansene, Idex 2021, ble gjennomført på Oslo lufthavn Gardermoen. Der ble flere systemer for både å detektere droner og å uskadeliggjøre dem testet. 

I juni i år ble det i Oslo arrangert en Interpol-konferanse, Ides 2022, om politiets bruk av droner.

– Der er et felles ønske om å spre kunnskapen vi har opparbeidet gjennom disse arrangementene på Idex 2021 og Ides 2022, hvor det også foreligger rapporter som vi mener at det er viktige å dele. Målet vårt er rett og slett å bringe sammen relevante miljøer som har behov for å få en felles oppdatering på hva som nå er bildet, ikke bare i Norge, men internasjonalt på dronedeteksjon, behov for luftromskontroll og mottiltak, sier Martinsen. 

– Hvem kan delta på sikkerhetskonferansen?

– Dette blir et lukket arrangement der vi inviterer de som har et behov, enten de jobber med kritisk infrastruktur eller med sikkerhetsrelaterte spørsmål hvor droner kan ha betydning. Vi har en egen nettside hvor man henvender seg for å be om å få delta, og så gjør vi en fortløpende vurdering av aktørene som melder seg. 

Dronesituasjonen har vært i brennpunktet denne høsten, og ikke bare i Norge etter mange påståtte observasjoner av droner ved kritisk infrastruktur både i Nordsjøen og på land. 

– Danmark har nylig har satt fokus på dette gjennom sin Homeland Security-konferanse, noe som viser at dette er ikke bare et norsk, men et internasjonalt fokusområde. 

Leverandører av systemer for deteksjon og mottiltak vil også være representert på sikkerhetskonferansen, forteller Martinsen. 

Jan Otto Johansen, som leder politiets antidroneprogram, fulgte med da et av mottiltakene mot droner ble demonstrert på Gardermoen i september 2021.

– Hva slags systemer vil bli demonstrert? 

– Vi kan ikke gå inn på spesifikke typer og system annet enn at dette er teknologi, som på lik linje med det Norge har allerede anerkjent er gode nok til å redde liv i Ukraina gjennom støtteordningene der. Vi ser at samme teknologi er mer enn god nok til å beskytte å kunne sikre luftromskontroll rundt både flyplasser og kritisk infrastruktur i Norge. Den typen teknologi vil også bli demonstrert og diskutert på denne sikkerhetskonferansen.  

Også i Norge har Forsvaret og andre aktører i drift systemer som kan gi dem oversikt over det som skjer i luftrommet. 

– Men nå ser vi at spesielt noen av de som eier kritisk infrastruktur nok kan henge litt etter. De bør  nå vurdere om de har den type behov for luftromskontroll, altså ikke mottiltak, men luftromskontroll som gjør at de rett og slett kan orientere seg om hva som skjer rundt dem.  

– Sivile og private eiere av kritisk infrastruktur står fritt til å til å sette i drift systemer som kan detektere inntegning i luftrommet. Men de kan ikke sette i verk mottiltak skyte ned droner, skyte ned droner? 

– Det er riktig. I utgangspunktet er det å ta ned en drone en politioppgave. Forsvaret kan også gjøre det for eksempel i forbindelse en øvelse eller over militære anlegg, men i utgangspunktet er det en oppgave for politiet i fredstid. 

Martinsen mener at konferansen passer for olje- og gassindustrien, energisektoren, vannkraftverk, telekommunikasjon og  ikke minst kommuner som har kritisk infrastruktur.

– Og så må vi også legge til at det er forskningsmiljøer i Norge som har jobbet lenge med dette som bør vurdere om sikkerhetskonferansen er en arena de skal delta på.