UAS Norway blir medlem av NHO Luftfart

- Ubemannet luftfart vil bli en sentral del av luftfartsbildet i fremtiden.
Jan Frantzen

UAS Norway blir medlem av NHO Luftfart 

– Ubemannet luftfart vil bli en sentral del av luftfartsbildet i fremtiden.

– For at vi skal utvikle den ubemannede delen av luftfarten, må vi samarbeide tett med den etablerte delen. Derfor var det naturlig å søke medlemsskap i NHO Luftfart, sier styreleder i UAS Norway, Knut T. Moe.

Denne søknaden er nå godkjent, og medlemskapet er etablert. NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. De har i dag over 50 medlemsbedrifter, som totalt teller mer enn 12 000 ansatte. Foreningen er tilsluttet NHO.

– Dronevirksomheten har fått en del grenseflater mot konvensjonell luftfart, så det er naturlig for begge parter å etablere et samarbeid, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

 

Lange tradisjoner

Lothe forteller at det fins flere faste, regelmessige møteplasser i deres regi, i tillegg til det han kaller «ad hoc-arrangementer».

– Vi har et operativt utvalg, et teknisk utvalg, et bransjeutvalg og et tariffutvalg. Dessuten har vi et forum som er knyttet til forbrukerspørsmål. Gjennom disse møteplassene har vi en kraftig røst fra bransjen når det skjer en utvikling hvor vi ønsker å ha et ord med i laget. UAS Norway vil ha anledning til å delta på en del av dette, hvor de kan ta opp utfordringer i deres sektor. Så vil vi kunne samarbeide om oppfølging på noen områder, og forhåpentligvis utvikle de forskjellige luftfartsformene i et godt samspill, sier Lothe.

Knut T. Moe sier at NHO Luftfart har lange tradisjoner med å ivareta både operative og politiske næringslivsinteresser.

– Dette er noe NHO er veldig gode på. De har over 12.000 ansatte knyttet til seg gjennom sine medlemsbedrifter, mens vi er en relativt ny aktør. Det er viktig at vi har en tett relasjon med dem.

 

Enormt potensial

Torbjørn Lothe har observert den hurtige utviklingen innen ubemannet luftfart utenfra.

– Det er et spennende område med enormt potensial, og store næringsmessige utviklingsmuligheter. Det er nesten bare fantasien som begrenser hva droner kan brukes til, og Norge har store muligheter til å delta i utviklingen på dette området. Vi må kjenne vår besøkelsestid som nasjon, og prøve å være med på en utvikling som skjer i rekordfart, sier han, og bruker det norske helikopterselskapet Airlift som et eksempel på at ubemannet og bemannet luftfart kan ses i sammenheng.

– Airlift driver innenlands helikoptervirksomhet, og har begynt å engasjere seg innenfor droner. De ser at det på noen områder er hensiktsmessig å bruke droner, mens de i andre tilfeller bruker tradisjonelle helikoptre, forteller Lothe.

 

Tett samarbeid

Direktøren sier han har inntrykk av at UAS Norway er godt etablert som organisasjon.

– De virker veldig aktive, og det er bra. Det er en utfordring i seg selv å hente inn og formidle informasjon om det som skjer på denne arenaen. En annen utfordring er å delta og påvirke utviklingen i nasjonale fora, og ha et ord med i laget når det gjelder regelverket, sier direktøren, og påpeker viktigheten av å regulere dronevirksomheten i forhold til tradisjonell luftfart, slik at det ikke oppstår dramatiske hendelser, og i verste fall havarier.

– Luftfartstilsynet og EASA jobber som kjent med regelverket. Det er viktig at man av sikkerhetshensyn får gode regler for separasjon av virksomhetene. Vi får stadig mer autonome droner, med større og større vekt, og på sikt også persontransport. Luftfartstilsynet har oppbemannet for å delta i prosessen, og det er viktig at bransjen følger godt opp. Det er her UAS Norway kommer inn. Og NHO Luftfart har tett samarbeid med Luftfartstilsynet og samferdselsmyndighetene, sier Lothe.

– Det blir spennende se hvordan vi kan få til et samspill. Dette er nyttig for begge parter. Ubemannet luftfart vil bli en sentral del av luftfartsbildet i fremtiden, konstaterer han.