UAS Norway: – Vi ønsker mer tilsyn

Antallet droneoperatører mer enn doblet seg i løpet av de ti første månedene i 2016. I samme periode gjennomførte Luftfartstilsynet færre tilsyn enn året før.
Reportasje: Anders Martinsen

– Vi trenger flere utegående inspektører som møter og observerer nye operatører, sier Dan Richard Isdahl Engh, styreleder i UAS Norway. Mens tilsynet har hendene fulle med å registrere nye operatører og ny forskrift, foregår det over hele landet flyging som andre operatører mener er med på å skape dårligere arbeidsvilkår. Operatøene selv ønsker at Luftfartstilsynet reagerer! sier Isdahl- Engh.

Luftfartstilsynet sier at tilsyn rettet mot RPAS-operatører gjennomføres i flere former. Det kan eksempelvis være rene dokumentkontroller telefonintervju og varslede eller ikke-varslede besøk hos operatørene.

– Disse har vært gjennomført som sikkerhetsdialoger og demonstrasjon av operasjoner. Vi jobber videre med å utvikle tilsynsaktiviteter som fremmer flysikkerhet og kunnskap på en hensiktsmessig måte for alle parter. Vi oppfordrer brukerne til å følge med på informasjon på vår nettside «dronelek.no», samt nyhetsbrev som ble sendt ut til alle RPAS-operatører i starten av oktober, sier Jan Petter Steinland, avdelingsdirektør for operativ avdeling i Luftfartstilsynet.

– Vi erfarer generelt at det er et felles ønske om trygge og profesjonelle operasjoner blant dronebrukerne, og at mange aktører lever opp til dette. Samtidig ser vi også at den raske utviklingen, kombinert med et stort antall dronepiloter med variabel bakgrunn, stiller nye krav til både tilsynsmetodikk, kunnskapsformidling og reaksjonsformer. Dette er høyt prioritert arbeid for Luftfartstilsynet i tiden fremover, sier Steinland.

Hvor mange tilsyn har vært utført i 2015? 

– Det har vært gjennomført enkelte konvensjonelle tilsynsbesøk hos operatører, fire i 2014 og fjorten i 2015, avslutter Steinsland.