UAS Norway tilbyr skreddersydd flytelefonikurs for dronepiloter

Bransjeorganisasjonen inngår samarbeid med droneskole.

– Vi har fokus på flysikkerhet og sikker integrering av droner i luftrommet. Derfor tar vi som bransjeorganisasjon flere grep for å bidra til utdanning av våre medlemmer, sier daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Ett av disse grepene er et skreddersydd flytelefonikurs for dronepiloter i forkant av dronekonferansen UNC, som arrangeres av UAS Norway for åttende gang i Oslo 23. og 24.november.

Ansvarlig for kurset er Den norske droneskole, som ligger under European United Aviation Schools (EuroUAS), og som var den første rendyrkede flyskolen for ubemannet luftfart i Norge. Skolen tilbyr mellom 20 og 30 forskjellige kurs til det norske dronemarkedet, og har blant annet kunder innen mediebransjen og kraftbransjen, samt eiendomsmeglere og entreprenører.

– Ordinære radiotelefonikurs er rettet mot privatflypiloter, derfor har EuroUAS laget et kursopplegg som er spesielt tilrettelagt for dronepiloter, forteller skolesjef Øivind Isdahl-Engh.

Selv om kurset er et nettkurs, så er deltakeren også forpliktet til å delta på en obligatorisk dag i klasserom.
– Nettkurset gir, foruten teoripensumet, en grunnleggende trening i fraseologi. Lydfiler vil gi eksempler på hva både piloten og lufttrafikktjenesten vil kunne si i en autentisk situasjon. Når kursdeltagerne kommer på den obligatoriske dagen skal de ha den grunnleggende kompetansen inne, før vi legger siste hånd på verket, forteller skolesjef Øivind Isdahl-Engh.

Han sier at radiotelefonisertifikatet er en god måte å lære «stammespråket» på, samt opparbeide en god forståelse av hvordan lufttrafikken for øvrig fungerer.
– Luftromsforståelse er en viktig gevinst av dette kurset. Det er viktig å forstå hvordan bemannet lufttrafikk fungerer i praksis. Ubemannet luftfart er en ny bransje, og for å få aksept fra den øvrige luftfartbransjen må vi følge de regler som til enhver tid gjelder. Vår erfaring, etter fire år med disse kursene, er at droneflygere generelt har ganske lav kompetanse når det gjelder lover og regler i norsk luftrom, sier Isdahl-Engh.

Han slår fast at sertifikatet gir en viktig innsikt i dette regelverket.
– Med en slik rettighet reduserer vi risikoen ved å fly, og vi skaffer oss også en fysisk «plassrettighet» i luftrommet. I tillegg gir det oss en mulighet til å følge med på kommunikasjonen i sanntid, og kunne kringkaste vår tilstedeværelse i lufta. Som en bonus gir radiotelefoni en utmerket måte å kunne demonstrere vår profesjonalitet overfor andre luftfarende på, sier skolesjefen.

Han slår fast at droneflyging i ukontrollert luftrom er en sikkerhetsmessig utfordring for den bemannede luftfarten.
– Luftambulanse, politihelikopter, innenlandshelikopter og mikroflygere er opplært til å følge “se og bli sett”-prinsippet i luften, men når man flyr i 200 km/t er det umulig å se en drone. Vi som er på bakken har god tid når vi hører et fly, og i enkelte områder eller situasjoner kan det å «blindsende» vår posisjon, høyde og intensjoner, gi en tidlig advarsel til annen lufttrafikk som nærmer seg det området vi flyr i, forklarer Isdahl-Engh.

Anders Martinsen i UAS Norway sier at bransjeorganisasjonen over lengre tid har fått henvendelser fra sine medlemmer om denne type kurs.
– Vi anbefaler dette flytelefonikurset til alle våre medlemmer, spesielt de som har oppdrag hvor de er i kontakt med lufttrafikktjenesten, eller i områder hvor det er annen flytrafikk. Vi har stor tro på samarbeidet med EuroUAS, og kursene som arrangeres i november er bare starten på dette samarbeidet. De vil også være vår kurspartner for flytelefonikurs i 2018.

Pris: Normalpris er 7.900,- – Som medlem av UAS Norway får du kurset for 1.990,- + 175,- i administrasjonsomkostninger. Totalt 2.165,-. Mao sparer du 5.735,- i forhold til veiledende pris

Antall plasser: Det er satt opp inntil 25 plasser hver dag og kursdager er 21. og 22. november.