Det har vært flere observasjoner av det som kan være ulovlig droneflyging ved flyplasser i det siste, med stop i flytrafikken som følge. Denne dronen var lovlig i luften på Oslo lufthavn Gardermoen under en Interpol-test av antidrone-systemer i september 2021.

UASN-forslag til Samferdselsdepartementet- Med disse tiltakene er ikke droneforbud aktuelt, mener UASN-leder Anders Martinsen

UAS Norway (UASN) foreslår en tiltakspakke for bedre luftromskontroll for droner. Tiltakene er gode nok til at det ikke er behov for å stramme inn reglene eller komme med forbud, mener UASN-leder Anders Martinsen.
Hans O. Torgersen

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet  (LT) om en vurdering av mulige former for forbud mot droneflyging. LT fikk oppdraget etter de siste dagenes mange hendelser med påståtte observasjoner av droner. 

Luftfartstilsynet skal både vurdere et nasjonal forbud og et forbud i nærheten av viktig infrastruktur, skriver utredningsleder Tor Livius Midtbø i departementet i en e-post til Bergens Tidende onsdag.

«Et slikt midlertidig forbud må så langt som mulig ikke ramme næringsliv og myndigheter som er avhengig av dronebruk for å utføre viktige oppgaver», skriver Midtbø.

Etter det Dronemagasinet erfarer, kan vurderingen fra Luftfartstilsynet komme allerede denne uken.

Samferdselsdepartementets utspill fikk alarmklokkene til å ringe hos bransjeorganisasjonen for droner i Norge, UAS Norway. 

UASN-leder Martinsen har hele uken vært i kontakt med både myndigheter og politikere. Torsdag ettermiddag sendte han over organisasjonens forslag til tiltakspakke:

  1. Fartøyregister for droner: Knytte droner til registrert operatør i det allerede etablerte registeret flydrone.no.
  2. Registrere flyvninger i Ninox: Sikrer bedre oversikt over flyvninger som utføres av registrerte operatører, bør også vurderes i ukontrollert luftrom og for alle registrerte brukere i flydrone.no.
  3. Deteksjon/mottiltak: Aktører som har behov for utvidet luftromskontroll må selv sikre dette – fartøyregister «Whitelabel» droner vises ved deteksjon for å bedre risikovurdering.

– Noe av formålet med vurderingen som departementet har bedt Luftfartstilsynet om, er hvordan man kan få bedre kontroll med droner som i dag fremstår som anonyme i luftrommet. I dag finnes det ikke noen identitet som knytter droner i åpen kategori opp mot et nasjonalt fartøyregister. Dette utfordrer blant annet muligheten som politiet har for å gjennomføre kontroller, sier UASN-leder Anders Martinsen til Dronemagasinet.

UASN-leder Anders Martinsen i TV-studio i NRK tidligere denne uken, da temaet var mulig droneforbud. Foto: Skjermdump NRK TV

Et annet forhold som er blitt påpekt over tid, også internasjonalt, er at man pr. i dag i hovedsak ikke vet hvor dronene befinner seg i luftrommet.

– Med andre ord er de først anonyme med når det gjelder hvem som eier en drone og så vet man ikke alltid hvor dronene er i luftrommet. Dette gjør at ved uønsket dronebruk har man vanskeligere for å skille ut de gode fra de dårlige, sier Martinsen.

UAS Norway har en egen arbeidsgruppe som jobber med situasjonen som har oppstått.

– Arbeidsgruppen har jobbet tett med flere av våre medlemsbedrifter for å se på hvilke tiltak som kan gi bedre luftromskontroll uten at et forbud er nødvendig, sier Martinsen.