Anders Martinsen i NRK-studio tirsdag morgen.
Foto:Skjermdump NRK

UASN i tett dialog med myndighetene for å unngå nasjonalt droneforbud

Samferdselsdepartementet ber om vurdering av droneforbud etter de antatte droneobservasjonene den siste tiden. UASN er i dialog med fagmyndigheter og politikere for å unngå en innstramming av dronereglene, forteller Anders Martinsen til Dronemagasinet.
Hans O. Torgersen

Luftfartstilsynet utreder på oppdrag for Samferdselsdepartementet et mulig droneforbud.

– Forbud er ikke veien å gå, dronereglene og teknologien er allerede på plass eller tilgjengelig for å sikre bedre kontroll mot uønsket droneflyging. Det må brukes før ytterlig restriksjoner vurderes, Anders Martinsen, daglig leder i bransjeorganisasjonen for droner i Norge – UAS Norway.

Etter det Dronemagasinet erfarer kan Luftfartstilsynet sine anbefalinger komme til departementet allerede denne uken.

Når man tar stilling til hvilke tiltak som eventuelt skal brukes, vil det avhenge av hvilken effekt man mener det vil ha for å få kontroll på situasjonen med flere observasjoner av det som kan være droner.

Martinsen har hele denne uken vært i tett kontakt med en rekke myndighetspersoner og politikere. I tillegg har han deltatt i flere radio- og TV-programmer.

UAS-lederen har blant annet møtt lederen i fagforbundet Lederne, Audun Ingvartsen, til debatt på Dagsnytt 18 onsdag. Det er dette forbundet som krever droneforbud for å få kontroll på situasjonen.

– Vi er ikke uenige i målet om å få kontroll, men da må vi først bruke den verktøykassen som allerede finnes, og så må vi akseptere at den ikke er egentlig tatt i bruk i dag fullt ut. Et forbud som vi snakker om her vil ramme lovlydige operatører som i allerede er regulert via eksisterende lovverk, sa Martinsen i debatten.

Observasjon av mulige droner ved en flyplass kan føre til full stopp i flytrafikken. Her en lovlig drone under antidrone-øvelsen på Oslo lufthavn Gardermoen september 2021.

Han pekte på at vi i over 15 år har hatt permanente restriksjonsområder, som også omfatter kritisk infrastruktur, der det er forbudt å fly.

– Men når du ser på anmeldelser eller bøtelegging av folk som har brutt dette, så er det svært lave tall.

– Stemmen til hele dronebransjen

– Nå har droner fått negative oppslag i media. Vi er stemmen til hele dronebransjen og vært tilgjengelige for media døgnet rundt den siste tiden, og har satt fokus på den utrolig viktige samfunnsnytten bruken av droner har, sier Martinsen til Dronemagasinet. 

UASN-lederen forteller at han har vært opptatt av å gi riktig informasjon til media og bidra til at debatten som nå pågår blir godt representert med dronebransjen tilstede.

– Det har vært en ekstremt fokus på mange spørsmål om en bransje som for media er ny, og i mange tilfeller dermed også vanskelig å beskrive korrekt. Derfor har vi prioritert å være tydelig på vårt budskap i media, og samtidig understreke det gode samarbeidet vi har bygget opp med Luftfartstilsynet, politiet, Interpol, Avinor og andre aktører som nå er involvert for å håndtere situasjoner hvor droner er involvert. 

Martinsen sier til Dronemagasinet sier at en egen arbeidsgruppe i UASN jobber med å håndtere situasjonen for dronebransjen. 

– Forbud er ikke veien å gå

– Vi er veldig tydelige på at et droneforbud ikke er veien å gå. I dag finnes det et veldig klart regelverk som regulerer dronebransjen godt nok til også å stoppe denne typen uønsket aktivitet, sier Martinsen.

Han peker også på at blant annet politiet og andre aktører har utstyr til å detektere droner. 

– Et droneforbud vil ramme en hel næring som allerede er godt nok regulert. I dag finnes det regler som både gjør at man kan gi bøter og forfølge ulovlig droneflyging. I tillegg finnes det teknologi som gjør at man kan detektere droneflyging.

Martinsen mener at verktøykassen allerede er tilgjengelig.

– Nå må vi bruke den før vi vurderer andre tiltak. Samfunnsnytten av droner er så stor at det må veies opp mot det formålet et eventuelt forbud skulle hatt. Vi mener at man ikke løser problemet med et droneforbud, men bare skyver problemene foran oss. Kriminell eller uvettig bruk opphører ikke fordi man legger ned et forbud om bruk av droner i Norge, sier Martinsen. 

Samtale med justisministeren

Dette budskapet har Martinsen denne uken kommunisert i direkte samtaler både med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen.

– Vi vil ikke utelukke at det er aktuelt med innstramminger i regelverket for droner, men vi må ha med oss at det er forskjellige hensyn her. Det kan være viktige og gode formål med å bruke droner, sa justisministeren på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Luftfartstilsynet går nå gjennom reglene og gjør en vurdering av om disse skal strammes inn på, mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser på regler for forbudssoner for viktig infrastruktur og flyplasser, opplyste Mehl.