Ola Gaute Askheim i Opinion presenterte "UAS Norway Dronestastikk 2019" under UNC2019 på Telenor Expo
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

UNC 2019: 1,1 millioner nordmenn positive til dronelevering

«Droner er fremtiden» er én av begrunnelsene når 30 prosent svarer at der positive til postleveranser med drone. Det viser undersøkelser fra Opinion.
Jan Frantzen

Ola Gaute Askheim i Opinion leverte i dag sin årlige undersøkelse for dronebransjen på UNC2019. Årets tall fra “UAS Norway Dronestastikk 2019”.  I år har Opinion også spurt det norske folk om deres syn på droneleveranser og dronetaxi.

På spørsmål om varetransport med droner, svarte 30 prosent at de er positive, men 41 prosent svarte at de er negative. 29 prosent svarte at det er «ganske sannsynlig» eller «svært sannsynlig» at de vil benytte seg av et slikt tilbud.

– Det betyr at 1,1 millioner er positive til dronetransport av varer, og det er et overraskende positivt tall. Dette finnes jo ikke, det er bare et tenkt scenario. Veldig spennende. Og man kan ikke ignorere 1,1 millioner nordmenn, det er umulig, sier Askheim, som har fulgt dronebransjen i mange år.

Når det gjelder persontransport med droner, er det som ventet litt mer tilbakeholdenhet. Tallene er likevel trolig overraskende høye for mange. Nitten prosent sier at de er «ganske positive», mens fem prosent er «svært positive». Det utgjør totalt 900.000 personer i Opinions utvalgte aldersgruppe 15-70 år.

– Det tallet er veldig høyt, og den saftigste biten handler om hvor sannsynlig det er at man ville benyttet seg av en slik mulighet hvis den fantes i dag. 17 prosent sier at det er «ganske sannsynlig», 5 prosent sier det er «svært sannsynlig». Det betyr at rundt 850 000 nordmenn godt kunne tenke seg en dronetaxi. Det er veldig morsomt, sier Askheim og viser til den nylige Airbus-rapporten om urban mobilitet.

– Den viser at det er forbløffende mange – mellom 40 og 45 prosent – blant befolkningen i Mexico City, Los Angeles, Sveits og New Zealand som er gjennomgående positivt innstilt til persontransport med droner. Internasjonalt er det altså også en positiv utvikling i folks innstilling til droner.

– Hva tror du er årsaken til dette?

– I vår undersøkelse spør vi de som er positive eller negative til droner om hvorfor de er dette. For de som er negative handler det gjerne om sikkerhet, personvern og den type ting. For de som er positive fikk vi denne gangen et betydelig antall som svarte «droner er fremtiden». Det argumentet har vi ikke sett før, og det er kanskje noe av forklaringen, sier Askheim.

Du kan se tv-sendingen fra konferansen – direkte og gratis, ved å laste ned Attendify-appen her.