Nils Håheim-Saers er operativ leder i NORCE, som har brukt droner helt siden 2005. Han kommer til UNC-konferansen for første gang i år.

UNC 2019: – Det faglige innholdet blir bare bedre og bedre

Forskingsinstituttet NORCE har brukt droner siden 2005, og har fått mye ut av å være til stede på UNC-konferansen.
UAS Norway

NORCE er et forskningsinstitutt som innbefatter flere norske kunnskapsmiljøer, blant annet tidligere Norut, som begynte å ta i bruk droner allerede i 2005. Samme år fikk de som første operatør i Norge flytillatelse utenfor synsvidde.

– NORCE har fått mye ut av å være på UNC. Det er en viktig møteplass for å knytte nettverk og fortelle andre om det man driver med. Det faglige innholdet blir bare bedre og bedre, og nå begynner det å spisse seg virkelig til. Det er bra, sier operativ leder i NORCE, Nils Håheim-Saers, som selv kommer på konferansen for første gang i år.

– Jeg har endelig fått anledning denne gangen, og er spesielt spent på å høre hva politiet har å si rundt bruk av droner som trusselverktøy. Nå begynner de som skal sikre samfunnet vårt å komme på banen, og det vil sikkert etter hvert ses i kontekst med hvordan bransjen reguleres, sier han.

Se hele UNC-programmet og meld deg på konferansen her

Når det gjelder norsk droneindustris nærmeste fremtid, trekker Håheim-Saers frem som spesielt positivt at Heimevernet har en plan for å rekvirere sivile droner til sine militære operasjoner.

– De sivile dronene i Heimevernet vil være en militær dronekapasitet som kommer i tillegg til de planlagte droneanskaffelsene til Forsvaret. Det virker å foreligge en god plan for å utvikle totalforsvaret. Det å sørge for at mannskaper og materiell hos de riktige norske droneoperatører er en tilgjengelig kapasitet for Heimevernet har stort samfunnsøkonomisk potensial, sier han, og påpeker også at bransjen vil profesjonaliseres ytterligere som en konsekvens av at Luftfartstilsynets droneseksjon har økt bemanningen.

– De har nå fått utdannet sine nye inspektører, slik at de kan tak i sine oppgaver. Da vil reguleringen bidra til at de som har drevet uforsvarlig og ulovlig ikke får gjøre det mer. Det er en åpenbar rolle for LT som myndighet å finne de riktige regulatoriske tiltak og slå ned på useriøse aktører som ikke tilfredsstiller kravene som stilles, sier han.