Robot Aviations SkyRobot FX450, som brukes i prosjektet med krisehåndtering i områder uten mobildekning.
Foto: Robot Aviation

UNC 2019: Droner gir nye muligheter for telekombransjen

Robot Aviation samarbeider med Telenor og Andøya Space Center om å bruke droner som «flyvende mobilmast» i nødssituasjoner.
UAS Norway

– Etter naturulykker, som flom eller jordras, ser vi ofte at mobilnettet rammes. Droner kan bli et viktig verktøy for å få det opp igjen raskt, uavhengig av forholdene på bakken. Det vil kunne få betydning både i beredskapssammenheng, og rent kommersielt, sier daglig leder i Robot Aviation, Børre Larsen.

Skyroboten i aksjon hos Robot Aviation på Eggemoen. FOTO: Robot Aviation

Selskapet jobber sammen med Andøya Space Center og Telenor med et prosjekt på Svalbard for å etablere en tjeneste til dette formålet.

– Bakgrunnen er krisehåndtering på Svalbard, hvor det er sterkt økende skipstrafikk, og det er forventet at den økningen bare vil fortsette. Det er en utfordring med krisehåndtering i områder hvor det ikke er mobildekning, og spørsmålet er om man kan man bruke droner til å løfte opp basestasjoner for å etablere midlertidig dekning der hvor det egentlig ikke fins, eller reetablere dekning der hvor basestasjonen er ødelagt på grunn av ras, eller lignende, forteller Larsen.

Mulige kundegrupper for tjenesten er teleselskaper, myndigheter med ansvar for beredskapsløsninger og Forsvaret.

Børre Larsen, daglig leder i Robot Aviation.

– Jeg tror telekombransjen synes dette er interessant, blant annet fordi droner kan få bukt med en del utfordringer knyttet til topografi. Satellitt er dyrt, så hvis man kan få flyvende mobilmaster til å operere effektivt og billig vil dette kunne være en hensiktsmessig løsning i spesielle situasjoner eller områder, sier han.

Robot Aviation bruker en stor fastvingedrone i prosjektet, med syv meter vingespenn, takeoff-vekt på opptil 200 kilo og en flytid på 20 timer. På UNC-konferansen skal selskapet vise frem systemet, beskrive konseptet og dessuten snakke litt om hva som kreves for å ta frem et industriprodukt i dronebransjen. Robot Aviation har vært til stede på UNC de siste årene, og Larsen mener konferansen utvikler seg hvert år.

Se hele UNC-programmet og meld deg på konferansen her

– Første gang jeg var på en sånn messe synes jeg ikke det var så relevant, men når jeg ser på deltakerlisten og programmet i år, ser jeg at det kommer til å bli interessant for oss. Det er en god møteplass for teknologileverandører, potensielle kunder og myndigheter, sier han.