Bildet er tatt med drone under øvelse på Norges Brannskole i Tjeldsund kommune. Med termisk kamera kan man se varmesignatur på mennesker og vurdere hvor brannpersonell kan bevege seg.
Foto: Andøya Space Center.

UNC 2019: Droner stadig viktigere i beredskapsarbeid

11 beredskapsetater bruker nå droner gjennom Andøya Space Center. Totalt er 21 systemer utplassert til brann- og redningsarbeid.
Jan Frantzen

– Droner er et fortreffelig verktøy for beredskapsetater, sier Mats Mikalsen Kristensen, flyvesjef ved Andøya Space Center, som leverer dronesystemer til 11 beredskapsetater over hele Norge, inkludert Svalbard. Hadsel Brann og Redning var først ute i november 2017, i dag er totalt 21 droner utplassert i disse etatene, som opererer under ASCs lisens.

Blir vanligere

– Droner er en rask og god metode for å skaffe oversiktsbilder til beslutningstakere, for eksempel i forbindelse med skogbrann. Det å gi dem en slik situasjonsforståelse medfører at de mer effektivt kan delegere innsats. Det er dessuten et lett håndterlig verktøy, uten risiko for annet mannskap. I tillegg har kostnadseffektiviteten blitt bedre, spesielt med DJIs produkter, sier Kristensen, som også er varamedlem i UAS Norway-styret.

Mats Mikalsen Kristensen, flyvesjef ved droneavdelingen på ASC.

Han forventer at droneoperasjoner vil bli vanlig i flere beredskapsetater i løpet av de nærmeste årene.

– Det er en konservativ bransje, men dette begynner å modnes. Vi har bare sett starten av dronebruken til dette formålet, sier han.

Se hele UNC-programmet og meld deg på konferansen her

Halve Danmark

ASC er, i tillegg til å være operatør, også en testfasilitator for en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Og de har et betydelig areal tilgjengelig på sin base i nord.

– Vi har et område som tilsvarer halve Danmark – nesten 25 000 kvadratmeter med «unlimited ceiling». Vi benytter oss av infrastruktur som brukes på området fra før, og har tracking-radare som gir oss full kontroll på droner i forhold til annen trafikk. Det gjør at vi kan sørge for et område garantert fritt for tredjeparter, hvor testing kan foregå. Vi har også flyplass med to rullebaner, hvor vi kan ta av og lande i tre av rullebaneretningene, forteller Kristensen, som er en av ti ansatte i droneavdelingen ved ASC.

Årets happening

På årets UNC-konferanse skal ASC vise frem sitt beredskapsdrone-konsept, samt presentere sine fasiliteter og diverse FoU-prosjekter.

– UNC-en er happeningen for året i dronebransjen, den er særdeles viktig. Kontaktnettverkene man bygger der er med på å få bransjen til å blomstre, sier Kristensen.