Veidekke i aksjon med drone under inspeksjon. Entreprenørselskapet har nå totalt 43 droner i sin flåte.
Foto: Veidekke

UNC 2019: Entreprenørbransjen: – Uten droner blir man hengende etter

Entreprenørselskapet Veidekke har nå 50 aktive dronepiloter i sin virksomhet. - Vi møter også oppdragsgivere som har en forventning om at det blir brukt droner, sier operativ leder Asle G. Resi.
Jan Frantzen

En flåte på 43 droner. 50 aktive dronepiloter. Én ny drone i måneden – og to nye piloter. Det er de harde tallene for Veidekke for øyeblikket. Entreprenør-selskapet har de siste årene blitt et foregangsselskap når det gjelder dronebruk.

– Hvis man ikke bruker droner i denne bransjen i dag, blir man hengende etter, og man dokumenterer dårligere. Vi møter også oppdragsgivere som har en forventning om at det blir brukt droner. For mange av dem handler det om å dokumentere hvordan fremdriften og utviklingen er i et prosjekt, sier Asle G. Resi, operativ leder i Veidekke.

Supplerende verktøy

Asle G. Resi, operativ leder i Veidekke.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap. De utfører bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter og vedlikeholder veier. Virksomheten har i dag 8600 ansatte totalt.

Dronene i selskapet brukes i stor grad som et supplerende verktøy til masseberegning, og nødvendig dokumentasjon rundt dette. Det innbefatter blant annet punktskymodeller, ortofoto, triangelmodeller og generelle foto.

– Teknikkene som benyttes er ikke nødvendigvis nye, men droner gir oss muligheter for datasanking som tidligere var forbeholdt de ressurssterke geomatikkselskapene med bemannet luftfart. Det går veldig mye på å dokumentere hva vi har, hva vi får, hva vi gjør og hva vi leverer, sier Resi, og bruker måling av et massedeponi som eksempel.

– Hvis man ønsker å få vite hvor mye masse som er flyttet eller tilført, for å vise hva man skal fakturere, kan det gjøres mye raskere og mer nøyaktig med droner enn manuell måling. Resultatet blir bedre, og i tillegg får man fotodokumentasjon, slik at de som mottar faktura vil ha større tillit til at det de får presentert er riktig.

Bygger seg selv

Én av 50 Veidekke-piloter ute på jobb med drone. FOTO: Veidekke

Veidekke bruker også droner til filmopptak, for eksempel i samferdselsprosjekter, hvor filmene benyttes i fremdriftsplanlegning, beslutnings- og byggherremøter. Resi sier at prosessen med å innføre droneteknologi i selskapet har vært enkel. Men også utfordrende å tøyle, slik at virksomheten forblir trygg – og utviklingen sunn.

– Jeg har jobbet mye med å innføre ny teknologi og det er vanligvis en tung prosess i entreprenørbransjen. Det snodige med droner er at behovet nesten bygger seg selv. Det sprer seg med merkverdig effekt i organisasjonen. Det er relativt rimelig utstyr, som gir god dokumentasjon, og droner er dessuten appellerende fordi det ofte er gøy å bruke, sier Resi, som også kommer til UNC 2019 for å fortelle om droneprosjektet i selskapet.

Se hele UNC-programmet og meld deg på konferansen her