Jurust Tom Egil Herredsvela fra Luftfartstilynet fortalte tilhørerne om det nye regelverket under UNC 2019 mandag.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

UNC 2019: Dette er de nye dronereglene!

Her er de viktigste endringene i det nye droneregelverket, forklart av Luftfartstilsynets jurist Tom Egil Herredsvela og droneekspert Line Stensby Bogan under UNC-konferansen mandag.
Jan Frantzen

Juridisk seniorrådgiver Tom Egil Herredsvela og flyoperativ inspektør Line Stensby Bogan fra seksjonen for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet var mandag til stede på UNC-konferansen for å fortelle om det nye droneregelverket som gjelder i Norge fra 1. juli 2020.

De viktigste endringene duoen trekker frem er disse:

  • Alle dronepiloter som bruker en drone med vekt over 250 gram og/eller en drone med sensor må registrere seg hos Luftfartstilsynet, slik at denne er identifiserbar.
  • Det vil ikke lenger være forskjell på hobbyflyving og flyving til næring og nytte. Alle forholder seg til det samme regelverket.
  • Droner med en vekt på under to kilo kan opereres inntil 50 meter fra mennesker. Droner under fire kilo kan opereres så nært som fem meter under gitte forutsetninger.
  • I de nye reglene er droneoperasjoner delt inn kategoriene «åpen» og «spesifikk». Mange av dagens RO1-operatører vil havne i åpen kategori, hvor det også er tre underkategorier – A1, A2 og A3.
  • Senere vil det i tillegg komme en «sertifisert» kategori for høyrisiko-operasjoner. Det er generelt typen risiko som følger med en operasjon, som vil avgjøre hvilken kategori den befinner seg i.

Dagens RO1-operatører

For dagens RO1-operatører som havner i åpen kategori vil forskjellen først og fremst være at det foreligger krav til opplæring (nettkurs) og minst én eksamen. Omfanget av dette avhenger av hvilken underkategori man befinner seg i. Dette skal være enkelt å definere på Luftfartstilsynets nettsider.

– Hvilken drone du opererer og hvor nær mennesker du skal fly avgjør hvilken underkategori du havner i. Grovt sett handler åpen kategori om VLOS-operasjoner, hvor man flyr innenfor synsrekkevidde. Da kan man maksimalt fly 120 meter over bakken, og maksimalt anvende droner som er under 25 kilo. Det er ikke krav til operatørtillatelse når man flyr i åpen kategori, sier Herredsvela.

Han understreker imidlertid at dette er den overordnede regelen. Sikkerhetsavstanden til mennesker som ikke deltar i droneoperasjonen avhenger av hvor tunge droner som benyttes.

RO2 og RO3

På grunn av at det nå vil bli tillatt å fly nærmere mennesker, vil en del av operatørene som er registrert som RO2 og RO3 i dag kunne operere i åpen kategori. Har du en BLOS-godkjenning i dag, vil du imidlertid falle inn under kategorien «spesifikk».  I denne kategorien, som er for droneflyging med høyere risiko, må man gjennomføre en risikoanalyse og søke om å få autorisert operasjonen hos Luftfartstilsynet. Dette er ikke så annerledes enn å søke om RO2-tillatelse i dag.

Det vil i tillegg være mulig å bli sertifisert som såkalt LUC-operatør hvor man deretter kan autorisere egne operasjoner. Dette er en mer omstendelig prosess, som minner om dagens RO3-kategori.

Økt sikkerhet

Line Stensby Bogan i seksjonen for ubemannet luftfart sier hun er positiv til det nye regelverket.

– Det er mer omfattende enn i dag, og det favner alle. Et bedre regelverk gir økt sikkerhet, samtidig som det blir en del operatører som får bedre muligheter til å operere som de ønsker, sier hun.

– I tillegg vil det åpne opp for flyvning under samme forutsetninger i andre land i EU/EØS-området. I dag har hvert land egne regler, med felles regelverk vil det bli enklere å fly droner når man er på reise, supplerer Herredsvela.

Regelverket gjelder fra 1. juli 2020, men det vil bli en overgangsperiode på ett år, hvor man kan operere i henhold til nåværende regler.

– Vi anbefaler at man umiddelbart begynner å sette seg inn i det nye regelverket og hvilke endringer man må gjøre. I praksis har man i overkant av et år på  å omstille seg, sier juristen.

Les mer hos Luftfartstilsynet