Ola Gaute Askheim i Opinion med årets dronebarometer under UNC 2019.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

UNC 2019: Nordmenn mer positive til droner enn noen gang før

Opinions undersøkelser viser at andelen som er positive til droner har økt med 13 prosent.
Jan Frantzen

Nordmenns forhold til droner har utviklet seg kraftig i positiv retning. I fjor var det henholdsvis 14 og 39 prosent som sa de var «svært positive» og «ganske positive» til droner. I år er tallene 19 og 47, totalt 67%.

Dette viser tall som ble presentert av seniorrådgiver Ola Gaute Askheim i markedsanalysebyrået Opinion under UNC-konferansen mandag. Hvert år utfører det på oppdrag fra UAS Norway undersøkelsen “UAS Norway Dronestastikk 2019”

– Det har vært en tydelig økning i andelen som har en positiv holdning til droner. Man har kanskje fått dokumentasjon på at droner har en praktisk verdi, og kanskje flere har sett droner i aksjon . Den generelle oppmerksomheten rundt droner har økt, og det fører også kanskje med seg at man får en del ny informasjon, kommenterer Askheim til Dronemagasinet.

Opinion har også spurt om norske droneoperatørers kjennskap til regelverket.

Her sier 24 % av operatørene at de «svært god» kjennskap til regelverket, mens 67 prosent sier de har «ganske god» kjennskap. Dette tallet er omtrent som i fjor. 54 % av de spurte operatørene sier de «alltid» følger regelverket, mens 43 sier de «nesten alltid» følger det. Halvannen prosent sier de kjenner regelverket «svært dårlig» eller «ganske dårlig».

87 prosent av operatørene oppgir at de har ansvarsforsikring. Dette er en økning fra 81 prosent i fjor.

Blant de som har én eller flere droner er det i år 62 prosent som kjenner til kravene om tillatelse fra Luftfartstilsynet. Dette er over 20 prosentpoeng opp, sammenlignet med i fjor. Tallet lå stabilt fra 2017 til 2018, men har nå økt betydelig.

– Dette tyder på økt bevissthet rundt bruken av droner. Det har blant annet vært kampanjer om sikker flyvning i sosiale medier, som kan ha medvirket til dette, sier Askheim.

Du kan se tv-sendingen fra konferansen – direkte og gratis, ved å laste ned Attendify-appen her.