Programmet er klartUNC 2021 på Sola – årets viktigste dronekonferanse

Endelig er Norges viktigste dronekonferanse tilbake slik vi kjenner den. Som en fysisk møteplass med noen av landets viktigste droneaktører på plass. Les mer om innholdet, og se foreløpig program.
UAS Norway

Samfunnet har normalisert seg, og vi kan treffe hverandre igjen. Det er gode nyheter også for droneentusiaster som ser frem til en ny UNC-konferanse.

– Denne konferansen er årets høydepunkt for dronebransjen. Den skal gi oversikt over hva som foregår i norsk droneindustri, og hva som vil forme den videre fremover, sier Anders Matinsen, leder i UAS Norway, som arrangerer konferansen i samarbeid med Avinor.

UASN-leder Anders Martinsen under UNC-konferansen 2019.

Konferansen finner i år sted på Sola kulturhus 24. og 25. november. UASN-lederen gleder seg til en ny UNC-møteplass – med mulighet for mange nye samarbeid, slik tradisjonen har vært.

– Vi er ekstra stolte over å kunne legge konferansen til en region som vi har mye å lære av. Stavanger, Sandnes og Sola-miljøet er sterke på innovasjon, og mange spennende prosjekter og ideer har gått fra test til tjeneste i den regionen de siste årene. Vi er frem til at de skal dele sine erfaringer, sier Martinsen.

Se foreløpig program og bestill billett

Dette vil bli de overordnede temaene under konferansen.

  • Oppdatering av regelverk og muligheter i luftrommet

Hovedvekten av alle operatører skal inn på nytt regelverk fra nyttår, på konferansen får du nærmere innblikk i endringene og hvordan du skal forholde deg til disse.

  • Sikker integrasjon og samvirke med droner

Integrasjonen med bemannet og ordinær luftfart står alltid på agendaen. Vi har eksempler fra Gjerdrum, masseevakueringsøvelsen på Svalbard og antidrone-øvelsen på Gardermoen i september.

  • Tverrfaglig samarbeid gir store gevinster

Kan data fra en byggteknisk inspeksjon komme til anvendelse i andre sektorer? Kan en geologs ekspertise på kartlegging overføres til entreprenørbransjen? Mulighetene med samarbeid er store.

  • Sea & Air & Ground – dronebegrepet utvides

Vi skal bli flinkere til å se hvordan data fra andre typer droner enn de luftbårne, er relevant for bransjen. Her er det mye å lære av andre sektorer.

  • Fra innhenting av data – til utførelse av oppgaver

Hva skjer etter at vi har hentet inn data og begynner å systematisere den? Hvordan kan vi omsette dette til faktisk handling? Vi skal tenke utenfor boksen og bli inspirert av kloke hoder.

  • Utdanning og kompetanseheving i dronebransjen

Hva trenger vi av fremtidens arbeidskraft, og hva skal til for at unge elever og studenter skal satse på dronebransjen?

I tillegg får vi naturligvis resultatene fra Norsk dronebarometer 2021. Hvor mange nordmenn eier en drone? Fortsetter den positive holdningen hos Ola og Kari? Hva slags dronebruk er det mest aksept for nå og i fremtiden? Vi får alle svarene på UNC når Ola Askheim fra Opinion legger frem resultatene.

Programmet er ikke ferdigspikret, og Martinsen oppfordrer de som føler at de kan ha noe å bidra med, til å ta kontakt. Han oppfordrer dessuten videregående skoler som sitter på gjerdet når det gjelder dronesatsing, til å delta for å møte dronebransjen og høre mer om behovene de har fremover.

– Hvis det er en konferanse du skal prioritere i høst, så er det UNC. Jeg tør påstå at du ikke får en bedre mulighet til å møte en samlet norsk droneindustri enn dette, avslutter Martinsen.

Se foreløpig program og bestill billett