Jon Georg Dale vises rundt på utstillerområdet på UNC av UASN-leder Anders Martinsen. Til høyre Jarl Eirik Straume fra FLIR.
Foto: Fredrik Naumann

UNC: Samferdselsministeren møtte dronebransjen

Den ferske statsråden Jon Georg Dale møtte dronebransjen for første gang under UNC-konferansen fredag. Han er opptatt av hvordan bransjen og myndighetene sammen skal ta neste steg.
Jan Frantzen

Samferdselsminister Jon Georg Dale deltok på UNC-konferansen på Fornebu fredag. Dette var hans første møte med dronebransjen siden han tok over ministerposten fra Ketil Solvik Olsen tidligere i høst.

Dale tok en kjapp prat med UAS Norway etter at han var blitt vist rundt på utstillerområdet av UASN-leder Anders Martinsen. Tidligere hadde han holdt et foredrag på UNC-scenen i Telenor Expo.

Som fersk minister innrømmer han at han ennå ikke er ekspert på droner, men han ser stort potensial i bransjen.

– Jeg vet at det er mange offensive folk i denne bransjen, og jeg er opptatt av det neste steget, også regulatorisk. Vi trenger testkorridorer, for blant annet å teste autonomitet. En del av de tingene vi gjør på autonome busser og skip, må vi ta opp i lufta. Spørsmålet er når. Det er mange elementer i det regulatoriske som myndighetene må bli utfordret på, og opplever jeg at vi blir her, sier Dale.

– Vi må teste teknologien og leveransedyktigheten, og balansere det mot personvernhensyn. Det er en diskusjon vi må ha fremover, slik at vi bidrar til å legge til rette for at det fortsatt skal være vekst i markedet, fortsetter han.

– Et par ord om regjeringens dronestrategi, Dale: Det står mye om at dere skal «fremme» og «legge til rette for», hvem skal følge opp dette, både i praksis og finansielt?

Jon Georg Dale på UNC-scenen fredag.

– Jeg mener grunnleggende at svaret aldri bør være at staten skal betale for alt. Vi er myndighet på den ene siden, og kjøper på den andre. Og så er vi avhengig av et privat næringsliv som tar seg av resten. Vi har lang erfaring med å planlegge infrastruktur på bakken, nå må vi ha en infrastruktur i lufta, som trenger transportkorridorer og tilstrekkelig regulering, og som må balansere personvernhensyn mot nye businessmodeller. Det er det neste steget som ligger foran oss, å få på plass en infrastruktur som gir effektiv flyt i lufta.

– Hvordan gjør dere det?

– En diskusjon vi må ha fremover er hvordan vi skal tenke dette i NTP-sammenheng. Hvordan skal det være en del av den integrerte transportplanleggingen vår. Det handler om når vi skal ta neste steg, hvordan vi moderniserer måten vi tenker transportplanlegging på.

– Synes du at dere forplikter dere til noe i strategien?

– Jeg mener vi forplikter oss til flere ting, og jeg er opptatt av at vi skal bli målt. Jeg tenker også at dersom vi skal lykkes, så må vi ikke slå hverandre i hodet. Jeg er opptatt av at vi skal samarbeide der det er grunnlag for det, og utfordre hverandre når det er grunnlag for det, slik at vi kan legge et fundament for at dette blir en stor næring i Norge i fremtiden, sier Dale.

Konferansen på Fornebu fortsetter utover dagen. Se hele programmet her.