Bente Heggedal i Luftfartstilsynet er en sentral aktør i drone-Norge.
Foto: Fredrik Naumann

UNC2018: Dronefolk i farta

Bransjefolk vi møtte på Fornebu på fredag

Sigve Losnegård

 

Roar Thon, NSM

Roar Thon, NSM

– Dette er en unik mulighet for oss til å møte en bransje som er i vekst, er innovativ og presenterer ny teknologi. Det bringer sikkerhetsutfordringer med seg, langt utover det fysiske domenet. Informasjonen og verdiene dronene knyttes til, må beskyttes, men det er viktig at vi finner en balanse, for den fantastiske funksjonaliteten i droneteknologien må samtidig også ivaretas etter hvert som vi lener oss mer og mer på denne teknologien, sier Roar Thon, som var med i en paneldebatt om samfunnssikkerhet.

Bente Heggedal, Luftfartstilsynet

-Vi er her for å møte operatørene vi har godkjent, så de kan stille oss spørsmål, og vi kan lære mer om hvordan deres hverdag er. Det er også spennende og inspirerende med alle foredragene om alt som skjer på dette feltet internasjonalt. Vårt hovedfokus er jo å få dette til å fungere på en så trygg og sikker måte som mulig. Det er viktig å spre kunnskap om regelverket som allerede fins for bruk av droner, som at man ikke må fly for nærme mennesker og flyplasser, sier Bente Heggedal, som deltok i paneldebatten «Drone-Norge: Hva nå?»

Bente Heggedal, Luftfartstilsynet.

Christian Stuwe, DJI

-Jeg er her for å formidle hvordan DJI kan bidra til å redde liv med droner, og hvordan vi kan gi droner størst mulig samfunnsnytte. Det er viktig å kunne integrere droner i luftrommet på best mulig måte,  ikke bare rent sikkerhetsmessig, men omkostningene må stå i stil med hva vi får ut av dronene. Vi må utnytte dronene best mulig, uten at det blir for restriktivt, sier danske Christian Stuwe, som også var med i en paneldebatt om droner og samfunnssikkerhet under konferansen.

Knut Torbjørn Moe, Squarehead Technology

Knut Torbjørn Moe, Squarehead.

De siste årene har jeg jobbet med å sikre installasjoner mot uønsket droneaktivitet. I Squarehead Technology har vi utviklet en unik løsning for akustisk deteksjon av droner, høyt og retningsbestemt, slik at man også kan oppdage droner som er modifisert eller bygd av privatfolk, for ulike formål. Vi vil både jobbe med droneindustrien og fokusere på de elementene som trenger å sikres mot droner, sier Knut Torbjørn Moe, som i tillegg til å jobbe for Squarehead også er engasjert i UAS Norway.

Børre Eimhjellen, Airlift Solutions

Børre Elmhjellen, Airlift Solutions.

-Vi er her for å markedsføre vårt produkt, som er levering av dronetjenester, sier Børre Eimhjellen i Airlift Solutions.

-Under konferansen har vi også fått til en spennende droneleveranse fra Barcode i Oslo sentrum og ut til Telenor Expo, en sak som ble dekket i media, sier Eimhjellen. I tillegg til å være med i en paneldebatt om framtiden for droner i Norge, rakk han også å etablere en helt ny, landsomfattende droneberedskapstjeneste sammen med Airlift. I løpet av to timer stiller de opp, via helikopter, med droner og dronepiloter for oppdrag innen søk, redning og inspeksjon.