Foto:Skjermdump fra presentasjon

UNC2021: Autonome droner vil revolusjonere datainnsamling – fra bemannet til ubemannet

Cato Vevatne fra KVS Technologies presenterer under UNC2021
UAS Norway

Du kan laste ned foredraget til Cato Vevatne her: Cato Vevatne – UNC 2021