Kunstig intelligens og drone-in-box vil være blant temaene på UNC 2024 i januar.

UNC2024 – Nordens største dronekonferanse i januar 2024

Nordens største dronekonferanse arrangeres i januar 2024 i Oslo. UAS Norway har fått Microsoft med som samarbeidspartner.
Hans O. Torgersen

De som gledet seg til UNC i november i år må altså vente et par måneder. Til gjengjeld blir det bedre tid til å delta på andre konferanser som arrangeres mot slutten av året – eller forberede julen.

– Neste UNC, som altså blir i januar 2024, skal blant annet handle om AI, kunstig intelligens, som vil berøre praktisk talt alle vertikaler i dronebransjen. Min påstand er at det er nesten umulig å tenke seg et område innen dronesegmentet som ikke vil bli berørt av AI innen veldig kort tid. Dette skal vi belyse på konferansen, forteller Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway. 

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, på scenen under UNC 2022. Neste UNC blir i januar 2024. FOTO: HANS O. TORGERSEN

Drone-in-box

Kunstig intelligens slår følge med automatisering på UNC. 

– Vi skal også sette fokus på automatisering av droneoperasjoner, og fjernstyrte operasjoner ved bruk av bl.a. drone-in-box løsninger. 

– Hvorfor er disse hovedtemaene viktige for dronebransjen?

– De kommer til å være med som en akselerator for vekst, de vil bedre flysikkerheten på veldig mange områder, og de vil være med på å skape nye bruksområder, standardisering og automatisering. Derfor er vi stolte over å ha med Microsoft som en partner på konferansen.

Derfor forskjøvet fra november

– Hvorfor har UAS Norway forskjøvet UNC fra november til januar? 

  • Vi har fått tilbakemelding fra mange bruker om at man ønsker en stor møteplass tidlig på året. Vi ser at slutten av januar passer bedre og er bedre tilrettelagt for veldig mange av operatørene. 

– Hvordan vil AI prege dronebransjen fremover tror du?

– Det spørsmålet skal jeg stille tilbake til brukerne og bransjen selv. Vi ønsker en aktiv bransje som forteller hva de trenger hjelp til å løse, og så melder vi det til produsentene. Jeg tror dette blir en måte for produsentene å møte bransjen og tette noen av gapene som er der.

DJI sin drone-in-box ble lanser i fjor. FOTO: DJI

Komme raskt i luften

– Mange snakker om drone-in-box og remote operations, hvilke sektorer vil dette gjøre seg gjeldende i?

– Det er lett å tenke at det er alle steder der det er behov for å komme raskt i luften, og der flere droner kan håndteres av et operasjonssenter. Dette er blant annet innen inspeksjon og områdesikting, slik som i energisektoren.

– Hvem bør delta på konferansen?

  • -Alle som har interesse for droner i dag eller i fremtiden, og som vil være med på årets største og viktigste møteplass for den nordiske dronebransjen.