– Mange utfordrer reglene, og tar sjanser

Sikker integrering av droner er hovedtemaet på UNC-konferansen i Oslo i november.
Jan Frantzen

– Det fins bare ett luftrom, og det å finne ett sett med regler hvor gamle og nye brukergrupper kan sameksistere, er helt sentralt for øyeblikket.

Det sier styreleder i UAS Norway, Knut T. Moe. Han forklarer hvorfor SID – sikker integrering av droner – vil være hovedtemaet på Unmanned Nordic Conferance i Oslo i november.

– I dag er det en stor gruppe profesjonelle bedrifter som vet hvordan de skal fly på en sikker måte, men det er også en gruppe brukere som trenger mer kunnskap om dette. Det er i dag store mørketall når det gjelder amatører og halv-profesjonelle droneoperatører. Jeg ser i diverse diskusjonsfora på nett at det er mange som utfordrer reglene. Man tar sjanser.  Det er noe vi som organisasjon ser på med bekymring, sier Moe.

Han slår fast at det er en viktig, men vanskelig oppgave å få denne gruppen opp på et bra kunnskapsnivå når det gjelder sikkerhet.

– På UNC-konferansen vil man kunne møte fagfolk og få veiledning om hvilke lover og regler som gjelder, og hvordan man best mulig kan operere med hensyn til disse. Flokken er viktig. Man må lære av flokken, sier styrelederen.

 

 

Moe sier at Norge er et av de bedre landene å drive profesjonell dronevirksomhet i, men at det likevel er langt igjen til man kan drive den virksomheten som teknologien tillater.  Dette er UAS Norway fortløpende engasjert i. Bransjeorganisasjonen etablerte i sommer en flyfaglig ressursgruppe som skal være rådgivende for styret når det gjelder høringsutkast og regelendringer.

– Teknologien tillater mer enn regelverket foreløpig. Det er viktig for oss i UAS Norway at det er en progresjon i lovverket, og det forutsetter at de som jobber profesjonelt med dette forholder seg til de eksisterende reglene til enhver tid. Så må bransjen synliggjøre hvilke behov de ser for seg, og kommunisere ut hva som er nødvendig, slik at lover og regler blir utviklet i samsvar med det. Og ingen er bedre skikket i bransjen til å gi en helhetlig tilbakemelding til myndighetene om dette, enn oss, sier Moe.

Han mener naturligvis at alle som er interessert i droner bør være til stede på UNC-konferansen i november. Ikke bare for å lære om sikkerhet, men for å lære om bransjen, om teknologien og for å gjøre maksimalt ut av mulighetene som droner åpner for.

– Det ville vært fantastisk hvis man som privat operatør med interesse for fagfeltet går på det stedet hvor man kan få den beste, ferskeste og grundigste kunnskapen. Noe vil nok være kompleks, noen vil være vanskelig, men denne møteplassen vil gi dem en bedre oversikt over hvilken bransje de er involvert i, sier Moe.