Starten av droneferden fra Oslo sentrum.
Foto: Fredrik Naumann

Utførte Norges første dronetransport i urbane strøk

UASN og samarbeidspartnere utførte en dronetransport fra midt i Oslo sentrum, side ved side med bemannet luftfart. - Dette er fremtidens bruk av luftrommet, sier UASN-leder Anders Martinsen.
Jan Frantzen

Det var lørdag 27.oktober og en kald, men vakker høstdag i Oslo da Airlift Solutions, Avinor Flysikring og UAS Norway gjennomførte det som trolig er Norges første dronelevering i kontrollert luftrom.

Ved hjelp av en DJI Matrice 210 ble en minnepinne sendt fra Barcode i Oslo sentrum, over fjorden, og til Telenors lokaler på Fornebu hvor direktøren i Avinor flysikring tok imot. Total distanse: åtte kilometer. Flytid: 13 minutter.

I samme luftrom fløy et helikopter fra Airlift, for å synliggjøre at de to forskjellige typene luftfart faktisk kan dele luftrommet.

Bilde fra droneferden over Oslofjorden.

Under UNC-konferansen torsdag fikk publikum se video av ferden. I et aldri så lite stunt i Telenor Expo, ble minnepinnen levert til administrerende direktør i Avinor flysikirng, Anders Kirsebom, av FLIRs Black Hornet-drone.

– Vi ga oss selv en utfordring: Hva skal til for å bevise at bemannet og ubemannet luftfart kan jobbe side ved side? For det kan de, det er ikke lenger noe spørsmål, og vi ville vise et praktisk eksempel på at det kan gjøres på en trygg og sikker måte. For å gjøre dette til en unik flyvning gjorde vi en dronelevering fra en tett befolket del av Oslo, midt i flyforbudssonen, til Telenor Expo på Fornebu, forteller UASN-leder Anders Martinsen.

Fremtiden

Flytiden for dronen var 13 minutter. Distansen var åtte kilometer.

Martinsen konkluderer med at vi vil få se langt mer av denne typen flyvninger fremover.

– Dette er fremtidens bruk av luftrommet – droner og bemannet luftfart side om side, sier han.

Martinsen sier at selve operasjonen var enkel, men forberedelsene tok lang tid. Det ble gjort en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten, og flyvningen ble delt opp i tre etapper for å holde dronen innenfor synsrekkevidde.

Anders Kirsebom fra Avinor flysikring og UASN-leder Anders Martinsen under UNC torsdag.

– Det er en historisk milepæl som krevde gode forberedelser og måneder med sikkerhetsarbeid. Det er møysommelig arbeid, fordi det fins ingen automatiserte løsninger. Regelverket innebærer at mange som må involveres. Nå må vi jobbe for å få systemene som kan automatisere prosessen, for det er politisk vilje til å få det til.

Kirsebom slo fast at Avinor flysikring og UAS Norway har en aktiv dialog, da han sto på scenen under UNC torsdag.

– I fjor var vi ganske tydelig to bransjer, men det siste året har vi klart å samle oss – vi som jobber i tradisjonell luftfart og dronebransjen. Det er riktig utvikling.

Pilotene Stian Berger (drone) and Tom Østrem (helikopter) sammen med UASN-leder Anders Martinsen i forbindelse med droneleveringen.