Vil du være med å forme den nye forskriften?

Forskriften for ubemannet luftfart (BSL A 7-1) skal som tidligere annonsert revideres. Vi inviterer medlemmer til «innspill-dugnad» for å fremme bransjens synspunkter ovenfor Luftfartstilsynet.
Reportasje: Anders Martinsen

Den første revisjonen av gjeldende BSL A 7-1 «Droneforskriften» er ventet å komme første kvartal 2017, I den forbindelse inviterer vi til «innspill-dugnad» der innspill til forskriften kan drøftes.

Vi har laget en egen side der forskriften er delt opp i de respektive kapitlene i forskriften.

Påmeldingsfrist er 5. september, og dersom du vil bidra med innspill kan du sende en e-post til info@uasnorway.no. 
Alle bidragsytere må kunne bidra under fullt navn, og fortrinnsvis ha god kjennskap til gjeldene forskrift. Det samlede arbeidet vil bli sendt inn til luftfartstilsynet før UNC-16, og resultatet vil bli presentert i plenum.

Vi håper du vil være med på å lage fremtidens grunnlag for en av de raskest voksende industrier i verden. Norge er et ledende foregangsland operasjonelt, og vi håper at forskriftrevisjonen vil skape grobunn for en eksplosiv industriell vekst.