Nammo på Raufoss ønsker dispensasjon fra dronereglene for å teste ut våpenbærende droner. Arkivfoto/illustrasjonsfoto

Våpenprodusenten Nammo ønsker carte blanche dispensasjon fra dronereglene

Våpen,- og ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss ønsker seg fritt spillerom fra dronereglene til å kunne teste ut blant annet våpenførende droner.
Petter Emil Wikøren

I et brev til Luftfartstilsynet sendt i august i år, etterspør den norske våpenprodusenten Nammo muligheten for å få en vid dispensasjon fra dronereglene. Nammo ønsker å teste ut dronevåpen ved sin teststasjon på Bradalsmyra, men skriver de opplever seg forhindret til å teste ut våpendroner gjennom gjeldende regelverk. Nammo skriver i brevet til Luftfartstilsynet at de siden i fjor har måttet stanse all testvirksomhet med droner, på bakgrunn av at det er svært ressurskrevende å tilfredsstille alle krav for å fly med våpenbærende droner. Nå ønsker Nammo en carte blanche dispensasjon for å kunne teste sine våpensystem.

Nammo påpeker i brevet at krigen i Ukraina pågår nå og at bedriften har behov for å teste våpensystem under utvikling.

– Situasjonen er ikke akseptabel, i den forstand at krigen i Ukraina pågår nå, og vi er nødt til å teste våre våpensystemer som er under utvikling. Vi har 70 års erfaring med testing av rakettmotorer og missiler på testsenter, i tillegg til langtrekkende artilleriammunisjon, ramjetmotorer og så videre. Ønsket herfra er selvsagt en carte blanche til å drive videre, skriver Nammo i brevet.

I brevet stiler Nammo også konkrete spørsmål til Luftfartstilsynet om utformingen av regelverket ikke har tatt høyde for at det finnes en våpenindustri.

– Regelverket nå ser mer ut som noe som enten skal hindre aktører i å bruke våpen på droner, eller alternativt er lagt opp til at de som driver luftfartsvirksomhet – med frakt av særlig farlig gods som våpen eller sprengstoff, går gjennom en meget omfattende godkjenningsprosedyre, skriver Nammo.

Nammo spør videre om bedriften kan hjelpes av andre juridiske rammeverk enn det som berører droner og ber også Luftfartstilsynet se på muligheten for å gi Nammo et unntak fra droneregelverket.