Foto:Sebastian Moe

Vi satser på droner!

Stadig flere unge satser på droner. Vår ungdomsbedrift som har stor nytte av droner
Martin Jystad

Droner er en økende interesse og etterspørselen generelt i markedet er stor. Samtidig er det mange produsenter som utvikler droneteknologien i en rasende fart og flere kommer fra Norge. Jeg driver et kreativt mediebyrå som en ungdomsbedrift. Etter dronen ble et fast verktøy i firmaet vårt, så vi hvor mye dette hjalp produksjonen og økte omsetningen. Verktøyet gir tilgang på nye muligheter og ideer.

Men selvfølgelig kommer et stort ansvar med som droneoperatør. Regelverket er på mange måter åpent, også for unge piloter som oss og skal være med på å sikre sikker flyging. Men vi merker at det er utfordrende å være ny dronebruker når ikke alle regler er tilpasset unge og nye brukere av droner og luftrom.  Når vi snakker om regelverk, er det ikke gitt at alle kommer til å følge det fordi de rett og slett ikke forstår det. Derfor tror jeg at politiet og Luftartstilsynet vil bli og bør bli mer aktive for å forhindre ulovlig droneflyging.

Men vi skal ikke glemme at det i hovedsak er gode formål droner bruker til. Ikke bare brukes droner som et verktøy for mediebedrifter, men også blant andre virksomheter eller organisasjoner. Eksempelvis bruker Miljøagentene droner for å sikre mer effektiv rydding i naturen, samtidig som det er tryggere for Miljøagentene å rydde i ukjent terreng. I og med at teknologien utvikles raskt vil vi nok se flere aktører innenfor markedet om kort tid. Vi har sett prototyper innen ambulansen der fokuset er å komme seg enda raskere til ulykker. Men det er kun snakk om tid før droneambulanser vil være i drift. Er det dronetransport som blir årets store tema?

Til nå har droner hovedsakelig blitt brukt i sammenheng med foto og filmopptak, men nye bruksområder er under stadig utvikling. Utviklingen innen droner vil nok være et stort tema for flere konferansern som eksempelvis CES 2020. Jeg er spent på hva som blir det neste innovative prosjektet på markedet i Norge men jeg er gleder meg til å fortsettelsen på det Norske droneeventyret .