Viktig dronedebatt i Arendalsuka torsdag – streames live

Regjeringen la frem sin dronestrategi i april. Hvor går veien videre? UAS Norway og NHO Luftfart tar debatten i Arendal.

Jan Frantzen

Regjeringen la frem sin dronestrategi i april, og UAS Norway og NHO Luftfart tar nå diskusjonen videre med en debatt i Arendalsuka. Denne finner sted torsdag klokka 10 på MØR biffhus i Arendal sentrum, og streames også på nett.

Flere sentrale aktører er samlet for å diskutere de sentrale punktene i strategien. Deltakere er Thomas Angell Bergh (underdirektør Sjøfartsdirektoratet), Eirik Sivertsen (stortingspolitiker, AP) Knut Roar Wiig (CEO, Nordic Unmanned), Axel Knutsen (Avinor flysikring) Rune Storvold (forskningssjef Norut), Stian Hårklau (direktør Airlift) og Ina Lindahl Nyrud (advokat, NJ).

UASN-leder Anders Martinsen leder debatten. Han sier han ønsker økt bevisstgjøring og engasjement rundt dronestrategien fra regjeringen.

– Alle er enig om bransjen har stort potensial, men vi har på langt nær utnyttet mulighetene alle snakker om, sier han.

– Derfor samler vi blant annet forskningsmiljøer, operatører og statlige aktører som går i bresjen for samarbeidet som dronestrategien legger opp til. I tillegg henter vi inn de som skal forvalte trafikken i lufta, og dermed vil bidra til trygg integrering av droner i luftrommet. Sammen vil vi se på hvordan vi bransjen kan gå i riktig retning fremover.

Martinsen mener at mottagelsen på dronestrategien har vært for forsiktig fra bransjen.

– Det har vært altfor stille. Nå er sjansen her, til å si hva man mener. Strategien er et godt utgangspunkt, men det er ikke nok. Bransjen må våkne opp, og alle må finne sin plass for å være med å utvikle den videre. Det er mange fragmenterte initiativ, men for å utnytte mulighetene må alle trekke i samme retning, sier han.

Debatten vil bli streamet via UASNs nettsider. Link blir tilgjengelig torsdag formiddag. Publikum kan delta i debatten, og stille spørsmål underveis.