Bjørn-Arild Woll møtte Dronemagsinet tidligere i vår da han stilte opp til intervju. Bilen som han kjørte er pansatt for 5.3 millioner kroner. Denne uken deltar bobestyrer Erling Opdal i rettsmøtet i Oslo Byfogdembete, hvor anmodningen om å ilegge Bjørn-Arild Woll konkurskarantene skal behandles. Foto: Ole Dag Kvamme

Vil ha konkurskarantene for Woll. Bobestyrer: – Han bør stoppes

Bobestyrer Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder begjærer konkurskarantene for Bjørn-Arild Woll. – Han bør stoppes, sier Opdal.
Ole Dag Kvamme

– Woll har påført mange personer store tap og bør stoppes, sier advokat Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder i Oslo.

Begjæringen fremmes denne uke i Oslo Byfogdembete.

– Jeg vil ikke kommentere pågående rettsprosesser. At bobestyrer velger å uttale seg så kraftig og kategorisk uten å ha vurdert verken regnskap, bilag eller legitimiteten til krav i boene får stå for hans regning, svarer Bjørn-Arild Woll.

Avsløringer

Dronemagasinet har i en rekke artikler beskrevet Bjørn-Arild Wolls angivelige forretningsvirksomhet, beskrevet av bobestyrer som opplegg som er blitt benyttet til å lure penger av andre.

Dronemagasinet har likens avslørt hvordan en rekke mennesker har utført arbeid for Woll i selskaper som dels ikke finnes, dels er oppdiktet, dels skulle bli oppført, og for arbeidet har de fått mangelfull betaling.

Kemneren begjærte Bjørn-Arild Wolls to selskap konkurs i fjor. Erling Opdal ble satt til å administrere konkursboene Ett Aktivum AS og Spera Holding AS.

Han har sendt politiet anmeldelser i begge konkursboene, begrunnet i at Woll kan mistenkes for å ha begått alvorlige straffbare handlinger.

Begjæringen om konkurskarantene kommer etter boet fra Ett Aktivum AS.

«Modus operandi»

«Styreleder (Woll, red. anm.) har hatt et slags modus operandi der han selger inn ulike metoder for å forhindre at mennesker dør av hjertestans. På den måten skal han ha fått et hittil ukjent antall personer og selskaper til å investere betydelige beløp i ulike aksjeselskaper uten at disse noen gang har blitt eller var ment å skulle bli stiftet.» skrev Erling Opdal.

Andre har investert i samme typer selskaper, og tapt store beløp.

Bilen Woll kjører bærer således heftelser for til sammen 5,3 millioner kroner. Ti av de personer som har tapt penger på å investere i Wolls angivelige virksomheter har nylig fått medhold av retten i Hallingdal til å tvangsinndrive 4,1 millioner kroner namsmannen.

Møte i Byfogden

Bobestyrer Erling Opdal vil delta i rettsmøtet i Oslo Byfogdembete denne uken, hvor anmodningen om å ilegge Bjørn-Arild Woll konkurskarantene skal behandles. 

Om Woll blir ilagt konkurskarantene innebærer dette at Woll i så fall ikke kan delta i styret eller være daglig leder i selskaper de neste to årene.

– Vi har sendt inn en omfattende politianmeldelse på Woll, og regner med at politiet tar saken alvorlig. Woll bør stanses i å fortsette sine virksomheter som påfører mange privatpersoner betydelige tap, sier Opdal. 

Woll har uttalt at han vil sende inn regnskaper, og ordne opp i papirer, og opprette selskaper som han har lovet. Opdal har ingen tro på at så vil skje.

Opdal viser til Konkurslovens paragrafer om vilkår for konkurskarantene, og mener selv at vilkårene er oppfylt i fullt monn.

Opdal vil først levere den endelige borapporten fra konkursboet når avgjørelsen om Woll blir ilagt konkurskarantene eller ei er klar.