Det er mye penger å spare for sykehus ved å bruke droner til frakt av blodprøver, mener Dronebud Solutions.
Foto:Airbus

Nå skal blodprøvene fraktes i luften over OsloSøker dronemiljø til testflyvning fra Ullevål sykehus

Frakt av blodprøver med droner har lenge vært et tema i bransjen. Nå søker Dronebud Solutions en aktør til testfrakt mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet i februar.
Jan Frantzen

Testflyvning av dronefrakt med blodprøver mellom Rikshospitalet og Ullevaal 9. februar – fortrinnsvis mellom 10:00 – 12:00. Det var innholdet i et skriv som Dronebud Solutions sendte ut tidligere denne uken. Dronemagasinet tok kontakt med avsenderen, en av selskapets aksjonærer og styremedlem Lars Monrad-Krohn.

Hva er bakgrunnen for dette initiativet?

– Blodprøver er alfa og omega i dagens medisin, for å avgjøre pasientens tilstand. De er i stor grad utgangspunkt for interne forflytninger og hvilke behandlinger som skal gis. Av og til må blodprøvene fraktes mellom ulike sykehus og laboratorier, og den tjenesten går i dag med drosjer, sykehusets egne budbiler, buss og andre transportmidler. OUS (Oslo universitetssykehus) har svært høye kostnader knyttet til dette, forklarer Monrad-Krohn.

Lars Monrad-Krohn, aksjonær og styremedlem i Dronebud Solutions.

Og der kommer droner inn i bildet…?

– Man vil gjerne ha prøvene så raskt som mulig, men man vet aldri hvor lang tid transporten vil ta. Dette på grunn av kø og trafikk, men også fordi det er nødvendig med en viss oppsamling før blodprøver kan sendes i en bil. I Oslo tar dette mellom én og fem timer, og det sier seg selv at hvis man hadde hatt en rask, trygg og effektiv dronetransport til et laboratorium, så ville sykehusdriften bli mer effektiv. Man vil kunne ta beslutninger raskere og få store besparelser.

Hva kan du fortelle om testflyvningen i februar?

– Vi søkte innovasjon Norge om et markedsavklaringstilskudd, og dette ble innvilget nå på nyåret. Det betyr at vi skal starte med å avklare om det er et marked for dette, og for å gjøre det trenger vi en prøveflyvning. Den er planlagt 9. februar mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet, en strekning som tar noen få minutter. Vi tenker at det vil bli snakk om åtte flyvninger tur/retur. Da ønsker vi å få et dronemiljø i Norge til å hjelpe oss, siden Dronebud er ikke sertifisert etter de nye EU-reglene til å frakte farlig gods over tettbygd strøk. Vi ser for oss at vi bruker en dummy-pasient og rødbetsaft og simulerer hele logistikk-kjeden fra sprøyten er tatt, til resultatet foreligger.

Dere sier i skrivet at aktøren skal bruke Dronebuds Matrice 300, er det et krav?

– Nei, det er ikke avgjørende. Vi lytter gjerne til andre forslag.

Hvilke andre aktører samarbeider dere med?

– Vi vil samarbeide med OUS, som er den nærmeste organisasjonen her, og det aktuelle laboratoriet. Det som er avgjørende nå er forberedelsene, og hvem som skal ha det regulatoriske ansvaret i testflyvningen. Mange sykehus er oppmerksom på at prosjektet er på gang, og de er nok forberedt på at dette kommer i fremtiden.

Dronebud AS var jo i media med et lignende konsept i 2018, hva har skjedd i mellomtiden?

– Dronebud AS ble stiftet for tre år siden, med Inven2 som en stor aksjonær. I fjor fikk jeg personlig anledning til å kjøpe deres aksjepost, men da jeg kom inn og ble valgt inn i styret viste det seg at det ikke var noe særlig resultater. Virksomheten hadde vært konsentrert om å finne leverandører med droner av tilstrekkelig kapasitet. Selskapet hadde pådratt seg stor gjeld, så vi måtte legge det ned og ta tapet som aksjonærer. Deretter startet vi Dronebud Solutions, som har en lignende målsetning.

Hva tenker du om konkurransen i dette markedet i Norge?

– Det har vist seg at det er flere i Norge som er interessert i dette. Airlift Solutions har et prosjekt med blodprøvefrakt til Førde sykehus. Og på sykehuset Innlandet hadde de i fjor en anbudsinnbydelse for å gjøre prøveflyvninger på Innlandet. Det som er felles for disse er at man i stor grad flyr over øde områder. Rutene blir lengre, og det kreves andre typer droner.

Hva ser du for deg videre etter testflyvningen deres i februar?

– Det er markedet som bestemmer dette. Den største utfordringen jeg ser er sykehusets egen organisering. Det tar tid å skifte rundt på sånne rutiner. Men med en vellykket testrunde håper vi å kunne få en regulær tjeneste i gang i løpet av nær fremtid.

Fakta

Dronebud Solutions

Aksjeselskap, stiftet i 2020.

Styreleder og medeier Erik Fosse er lege og professor i medisin og leder en forskningsavdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS).

OUS driver et forskningsprosjekt sammen med FFI og Meteorologisk institutt, hvor det blant annet forskes på hvordan temperatur og vibrasjon påvirker blodprøver. Det er også gjort studier for å vurdere eventuelle gevinster av dronefrakt. Dronebud Solutions er ikke involvert i dette prosjektet.

Inven2, eid av OUS og UiO, etablerte Dronebud AS i 2018, men solgte seg ut høsten 2019. Det viste seg at selskapet hadde betydelig gjeld og ingen forretningsplan. Fosse overtok da som styreleder, men selskapet ble avviklet. De fleste aksjonærene ble med videre og etablerte Dronebud Solutions.