Foto:Stian K. Hildebrandt

Vivi Nyseter-Østby ny i UASN-styret: Tror på mangfold og åpenhet

Resten av styret ble gjenvalgt under årsmøtet i Trondheim.
Jan Frantzen

Tirsdag ble det holdt årsmøte i UAS Norway i forbindelse med fagdagen i Trondheim. Her ble Knut Torbjørn Moe gjenvalgt som styreleder. Han synes det siste året har vært svært spennende, og at organisasjonen har lagt et godt fundament for videre utvikling og drift.

– Jeg ser hvor bra det har fungert, og jeg gleder meg over at årsmøtet gir oss tillit til å fortsette med omtrent samme bemanning. Vi vil fortsette arbeidet som daglig leder Anders Martinsen gjør og arbeidet som den flyfaglige gruppa gjør. Og så blir det viktig å etablere «Safe to Fly»-løsningen som en ressurs til alle som ønsker å operere droner på en trygg og sikker måte i norsk luftrom, sier Moe.

«Safe to Fly» er UAS Norways kartløsning som sammenfatter en mengde relevant informasjon for droneoperatører, som værmeldinger, luftfartshindre, eiendomsgrenser, restriksjonsområder og NOTAM.  Denne tjenesten oppdateres live og skal dermed kunne gi fersk informasjon til droneoperatører til enhver tid.

Moe jobber til daglig med dronedeteksjon i Squarehead Technology AS, og har vært i dronebransjen i mange år.

– Nå jobber jeg med forsvar mot uønskede droner. Vi har kunder som har behov for å holde droner ute, for eksempel fengsler. Det gir meg god kjennskap til bransjen, samtidig som jeg ikke har interesse av å fremme noens sak, bortsett fra organisasjonens. Det er en deilig distanse når vanskelige saker skal behandles, sier Moe.

Mangfold

Det eneste nye ansiktet i UASN-styret tilhører Vivi Nyseter-Østby, som ble valgt som styremedlem. Nyseter-Østby er økonom, og har hatt lederposisjoner både innen media, IT og telecom. I dag jobber hun i Norkring, som eies av Telenor.

– Jeg har et brennende engasjement for å anvende teknologisk utvikling og kommersialisere det, og dessuten jobbe med å få bra rammebetingelser for gründermiljøer til å komme seg opp og profesjonalisere seg. Jeg ønsker å bidra til det, sier hun, og slår fast at hun vil delta fra et litt annet ståsted enn de som er eksperter på det dronefaglige. Hun kommer inn i organisasjonen med et økonomisk og forretningsorientert blikk.

– Jeg er opptatt av den digitaliserte flyten, databruken. For å løfte markedet trenger vi å løse utfordringen med heldigitalisering, få et bredere verdiforslag – løse en større del av hva kunden har behov for. Da får man oppdraget. For å få til det, så trenger flere å gå sammen. Kanskje kan jeg bidra med noen perspektiver på det og hjelpe til med den strategiske retningen for organisasjonen.

– Og så er det vel positivt med en kvinne i bransjen? Det er ikke så mange av dem?

– Nei, jeg var ganske alene på fagdagen. Men jeg tror på mangfold, uansett om det gjelder kjønn eller ulik bakgrunn. Man brenner for de samme målene, og bidrar med forskjellig kompetanse. Jeg tror man må jobbe tverrfaglig og tørre å dele mer – ha en større åpenhetskultur for å oppnå ting. Da får man til de store løftene, ikke bare enkeltoppdrag. Det mener jeg er avgjørende for industrialiseringen av bransjen, sier det nye styremedlemmet.

Spent på dronestrategi 

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, kunne etter årsmøtet konstatere at 2017 var et hektisk år – og at 2018 har startet enda mer hektisk.  Han påpeker også at regjeringens dronestrategi er nært forestående.

– Vi har store forventninger til den, og er spente på hva den vil inneholde. Nå er det også kjent at den ikke skal ut på høring, og det gjør at vi er ekstra spente på hovedtrekkene. Vi skal komme grundig tilbake til denne strategien når den kommer, og fortelle medlemmene om innholdet og betydningen for de enkelte operatørmiljøene i medlemsmassen vår, sier han.

 

PS! Referat fra årsmøtet er tilgjengelig på medlemssiden til alle medlemmer