Politiet satte i juli ut dronedetektorer rundt Gardermoen, for å finne ut hvor omfattende problemet med ulovlig droneflyvning rundt flyplassen er. Tallene var høyere enn forventet. (Bildet ble tatt ved OSL i mai 2020, da flytrafikken var kansellert pga. Covid-19.)
Foto: Anders Martinsen

Politiet overrasket over høye tall:125 ulovlige droneflyvninger ved Gardermoen – på én måned

Det er i snitt mer enn én drone ulovlig innenfor fem-kilometers-grensen til Oslo lufthavn hver dag. Det viser en fersk rapport fra politiet.
Jan Frantzen

– Jeg var nok ikke alene om å bli overrasket over de tallene. Jeg hadde en antagelse om at det var en del man ikke så, men jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at det skulle være så stort omfang, sier Jan Otto Johansen.

Han er prosjektleder for antidrone-arbeidet i politiet, og var øvingsleder under antidrone-øvelsen på Gardermoen denne uken.

Som en del av forberedelsene til øvelsen gjennomførte politiet en test på OSL over en periode på fire uker i juli, for å danne seg et normalbilde av dronetrafikken. Det er som kjent ikke lov å fly nærmere enn fem kilometer fra lufthavner, med mindre annet er avtalt med lufttrafikktjenesten.

– Vi plasserte ut dronesensorer på og rundt Gardermoen, og det viser seg er at det er mye man ikke ser. Det er mange droner innenfor fem-kilometers-grensen, og også noen droner innenfor det som er definert som risikosone. Det vil si selve rullebanen, og omgivelsene rundt, forteller Johansen

Fra tro til viten

Prosjektleder for antidrone-arbeidet i politiet, Jan Otto Johansen, i aksjon som øvingsleder under øvelsen på Gardermoen denne uken. Foto: Anders Martinsen

Tallene viser at 32 unike droner ble detektert og det ble registrert 125 ulovlige droneflyvninger totalt på de fire ukene.

– Mange av disse er i randsonen, men til gjengjeld ligger en del av denne trafikken veldig høyt – godt over 400 meters høyde. Da kan det fort bli et problem, selv om det er et godt stykke ut fra selve rullebanen, sier Johansen, som er glad for at politiet har fått konkrete tall som viser problemet.

– Det som er fint er at vi har gått fra å ha en antagelse om hvordan dette er, til å kunne dokumentere hva som er normalbildet. Vi har gått fra å tro til å vite. Når man vet, så er det også veldig mye lettere å ta tak i utfordringen.

Ifølge rapporten flys det droner til alle døgnets tider, men med en overvekt på kveldstid.

Skriver rapport

Antidrone-øvelsen på Gardermoen var trolig den første på en sivil operativ lufthavn, og Johansen mener det er en god plattform for videre samarbeid om antidrone-arbeid.

– Dette er en fin måte å aktualisere problemstillingen på, og en fin måte å samle objekteiere og industri for en felles møteplass. Skal vi kunne møte droneutfordringen, må vi prate sammen og dele mellom ulike departementer og ulike nivå, men det er også viktig at vi har en tett dialog med industrien. Det er vanskelig for dem å lage produktene vi vil ha, hvis ikke vi spiller dem gode og legger til rette for at de kan øve i så realistiske omgivelser som mulig.

I etterkant av øvelsen skal Johansen skrive en evalueringsrapport for Interpol, som skal bidra til en større veiledning for politimyndigheter i Interpols medlemsland.

Slik kan man detektere droneaktivtet rundt eksempelvis flyplasser. Under øvelsen på Oslo Lufthavn ble flere typer deteksjonsustyr testet. Foto: Anders Martinsen

– Vi ønsker å dele de lærdommene og erfaringene vi gjør her med andre. Forhåpentligvis kan det være med å danne et rammeverk for hva man skal se etter når man skal velge seg et antidrone-system. Det gjøres mye godt arbeid, men det gjøres ofte isolert. Med Interpol, som har over 190 medlemsland, kan vi samles og gjøre ting i fellesskap. Det vil gi mye større verdi i ettertid.