Droneøvelsen fant sted inne på et operativt Gardermoen denne uka. 17 leverandører av antidrone-systemer var på OSL for å teste ut sin teknologi denne uka, i en helt spesiell øvelse.
Foto: Anders Martinsen

Vil bekjempe ulovlig droneflyvning:Unik antidrone-øvelse på Gardermoen

170 deltakere fra hele verden var til stede da antidrone-systemer ble testet i stor skala på Oslo lufthavn denne uka – mens flyplassen var i full drift. Noe lignende har aldri skjedd før i verden.
Jan Frantzen

– Det er ganske fantastisk at dette er blitt en realitet, sier Christoffer Church.

Han er Senior Digital Forensic Specialist ved Interpols Innovation Centre i Singapore, og snakker fra en hangar på Gardermoen. I et avgrenset område utenfor flys et ukjent antall droner, mens flytrafikken går som normalt bare noen steinkast unna. Samtidig prøver ulike antidrone-systemer å detektere dronene.

Den unike øvelsen, i regi av Interpol, Avinor, UAS Norway og norsk politi, har samlet 170 deltakere fra en rekke ulike land. 17 leverandører av antidrone-systemer har vært til stede for å teste ut sin teknologi over tre dager. Og sikkerheten er naturligvis godt ivaretatt.

Droner fanger drone – slik kan det se ut når DRONEHUNTER overtar en drone i luften. Et nett skytes ut og “fanger” dronen. I ca 60 meters høyde over Gardermoen, mens det pågikk annen lufttrafikk ble systemer fra Fortem Technologies testet ut. Foto: Anders Martinsen

Trusselen øker

Etter hvert som droner blir et viktigere og bedre verktøy i en lang rekke bransjer, blir også utfordringene flere. Noen ganger fordi dronepiloter ikke kjenner reglene, i andre tilfeller fordi reglene brytes med vilje, og ved enkelte anledninger fordi mennesker med onde hensikter benytter seg av droner. For eksempel til terrorhandlinger, smugling eller overvåking.

Dermed blir det viktigere og viktigere å beskytte seg mot dette.

– Dronetrusselen øker hver dag, forteller Church.

–  Norsk politi installerte en dronedetektor på Gardermoen for noen måneder siden, og jeg tror alle ble overrasket over hvor mange droner som ble registrert i dette kontrollerte luftrommet. Og jeg kan love at dette ikke bare er et problem i Norge. Det er et problem i alle land. Mange liker å ta bilder og video av fly når de tar av og lander, men vi ser også aktører med onde hensikter som utnytter droneteknologien. Problemet blir større og større fordi droner blir billigere og lettere å fly – og de får lengre flytid. Det betyr at når det oppstår et problem med en droneobservasjon, må man bekymre seg for det i et lengre tidsrom enn tidligere, sier han.

Stolte av Norge

Interpols Christopher Church (t.v.) sammen med øvingsleder Jan Otto Johansen fra politiet. Foto: Anders Martinsen

Da Interpol ønsket å arrangere en slik øvelse hadde de flere muligheter. De valgte Norge på grunn av deres gode relasjon med norsk politi og UAS Norway, forteller Church.

– Vi er veldig stolte over hva Norge har gjort på dette området, og hvordan de har forpliktet seg til å få dette til. De fleste testene av antidrone-systemer skjer i ødemarka eller på militært område. For disse leverandørene å komme og teste systemene sine på en flyplass som er operativ under hele øvelsen, er unikt, sier han.

Churchs Interpol-kollega Luciano Kuppens, som har tittelen Assistant Director for Applied Innovation, forteller at resultatene av testene på Gardermoen skal deles med resten av verden.

– Målet er å lage en veiledning om antidrone-systemer, delvis basert på resultatene vi får fra denne øvelsen. Denne vil bli publisert til alle våre medlemsland, og tanken er å ha den klar til mars neste år, forteller Kuppens.

– Dette vil være en slags grunnleggende introduksjon til antidrone-systemer for myndigheter og politi. Det er mye usikkerhet og tvil rundt hvordan slike systemer fungerer, og hva slags muligheter og utfordringer som fins. Sammen med norsk politi vil vi skape en veiledning som kan være til hjelp for politimyndigheter rundt i verden. Vi vil også informere industrien om hva myndighetene trenger fra et antidrone-system, hvordan de bør virke og i hvilke miljøer. Det er også viktig at slike systemer kan implementeres hurtig, og bli hurtig operative for politiet. Det er en utfordring at det kan ta lang tid å installere og konfigurere slike ting. Derfor ga vi de ulike leverandørene på denne øvelsen én dag til å installere og operere sine systemer, supplerer Church.

Resultatene fra øvelsen skal være på plass i november, og vil etter planen bli publisert på UNC-konferansen samme måned.

Kompleks teknologi

Det har krevd mye planlegging i forkant for å få gjennomført øvelsen på et Gardermoen i full drift. Her jobber to av deltakerne med sitt dronesystem. Foto: Anders Martinsen

Church mener politiet generelt er klar over dronetrusselen, men siden den befinner seg i lufta – og politiet er vant til å operere på bakken – er den utfordrende.

– Man kan ikke sette opp gjerder på hundrevis av meter rundt en flyplass. Dette er en relativt ny problemstilling, men ved å bringe relevante aktører fra ulike land sammen ønsker vi å sette standarder for hvordan man skal respondere. Teknologien er kompleks, av flere årsaker, så det er viktig for politimyndighetene å forstå hvordan den fungerer. Det er også viktig med systemer som gjør at politiet finner piloten, i tillegg til dronen. Hvis man bare tar dronen, vil man ofte bare utsette problemet, sier Church.

Han mener at sammenkomsten i Oslo vil få positive ringvirkninger.

– Ved å arrangere slike eventer kan vi akselerere antidrone-arbeidet kraftig. Vi ønsker at alle skal dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan dele dem videre med andre medlemsland. Nesten alle land i Europa driver antidrone-arbeid og vi ønsker å være en plattform for å dele informasjon og resultater.

Fornøyd UASN-leder

Deltakerne kunne følge øvelsen og de ulike systemene på storskjerm inne i hangaren på Gardermoen. Foto: Anders Martinsen

Leder i UAS Norway, Anders Martinsen, forteller at bransjeorganisasjonen sammen med norsk politi lenge har hatt planer om å etablere en norsk og europeisk møteplass for antidrone-problematikk.

– Vi har en sterk samarbeidsvilje i Norge til å løse problemer sammen. Droner har dessuten en stor plass i Norge, og da må vi også tørre å diskutere utfordringene de kan medføre. Vi kan ikke sitte passive på sidelinja og la andre ta beslutningen når de store spørsmålene diskuteres. Vi må være en del av det. Vi tar flysikkerhet på høyeste alvor og tallene vi har fått på omfanget av ulovlig droneflyvning rundt Gardermoen er ikke bra. Dette bekymrer oss. sier han.

Øvelsen i Oslo skulle egentlig blitt gjennomført i fjor, men ble utsatt på grunn av Covid-19. Deltakelsen og interessen har vært over all forventning for UASN-lederen.

– Det vi opplever her er enestående, og vi er stolte over å ha fått det til. Det er blitt sagt at dette er første gang det er utført en antidrone-øvelse på en sivil flyplass mens det er vanlig operasjonell drift. Det skjer fordi Avinor har unik vilje og kompetanse til å øve på noe som kan koste samfunnet mye penger og sette luftfarten i fare hvis det ikke blir håndtert på en god måte. Det vi vet helt sikkert er at løsningen ikke er å være skeptiske til droner, og innskrenke luftrommet – vi må sørge for at vi bruker teknologien som er tilgjengelig til å stoppe de som flyr ulovlig, sier Martinsen.