Måned: februar 2017

Drone – en pest og en plage?

Svend Bjelland, Innsatsleder i Oslo politidistrikt mener at de profesjonelle droneoperatørene sjelden skaper problemer.

Ny RPAS forskrift er publisert

Lovdata publiserte 11. desember forskriften for RPAS som blir gjeldende fra 1. januar 2016

- Samlet sett er vi godt fornøyd med store deler av den nye forskriften sier Dan Richard Isdahl-Engh styreleder i UAS Norway. Det markerer et tidsskille i vår bransje og viser tydelig signal fra Luftfartstilsynet (LT) om at ubemannet luftfart er i ferd med å bli akseptert som en del av luftfartsindustrien.

Nytt droneregister – gratis for alle

Nytt droneregister - gratis for alle. LT innfører registreringsplikt for droner. Vi hjelper deg og tilbyr gratis registrering for godkjente operatører i alle klasser.