Dronestasjonen skal kunne lagre dronen og muliggjøre autonome operasjoner. Her skal det også fylles bensin og gjøres klar for nye flyvninger.

28 millioner til Sevendofs droneprosjekter

Norske Sevendof får betydelige midler til blant annet å utvikle automatisk linjebefaring med droner. Støtten kommer både fra Norge og EU.
Jan Frantzen Foto: Sevendof

Trondheim-baserte Sevendof og deres samarbeidspartnere har fått nærmere 30 millioner i støtte fra Innovasjon Norge og det europeiske FoU-nettverket Eureka til realisering av sitt industrielle dronenettverk.

Sevendofs prosjekt er å utvikle et industrielt dronesystem, bestående av en langdistansedrone med hybridmotor, kombinert med en dronestasjon med støtte for automatisk fylling av drivstoff. Den første tjenesten er automatisk linjebefaring for nettselskap.

– Innovasjon Norge-prosjektet med en totalramme på 8,48 millioner går på å utvikle selve tjenesten. Det vil si grensesnittet mot kunden, autonomien, de nødvendige software-løsningene og testing. EUREKA-prosjektet med en totalramme på 19,1 millioner går til å bygge dronesystemet. Det innebærer videreutvikling av vår hybridmotor, bygging av stasjonen som skal benyttes, optimalisering av aerodynamikken og konstruksjonen av sensorpakken, forteller Per Magnus Veierland, som er daglig leder i Sevendof.

Så stort potensial

Sevendof-teamet, fra venstre: Jørgen Veiby, styreleder, Johannes Hatle Lundgaard, Chief Maker, Jostein Furseth, Chief Technology Officer, Per Magnus Veierland, daglig leder og Alfredo Clemente, Chief of Software and AI.

Sevendof vant både Statnetts FoU-konkurranse for studenter og Aftenpostens innovasjonskonkurranse Innovation Challenge i 2017, med konseptet for automatisk flyvning og feilgjenkjenning med droner.

Veierland hadde den gangen sitt eget selskap innenfor kunstig intelligens, og planen var å være konsulent blant annet for Sevendof. Men han så stort potensial i Sevendof, og gikk inn som daglig leder i februar 2018.

– Det gikk opp for meg hva dette selskapet kunne bli. Vi hadde en idé om å lage et tjenestenettverk av droner, i stedet for å selge et produkt. Hvis man kan gjennomføre automatiske flyvninger med droner med en viss rekkevidde, så kan man utføre forskjellige oppdrag for forskjellige kunder. Man får mye nytte med hver enkelt drone. Jeg tenkte at dette kunne tas veldig langt, og fungere veldig godt. Og det var såpass konkret at jeg ønsket å være med videre, sier Veierland, som også har bakgrunn som utvikler i Kongsberg Gruppen og deres LocalHawk-prosjekt.

Sparer kostnader

Sevendof har bygget en teststasjon, og planlegger den første i fullskala på vårparten.

Nettselskap viste tidlig interesse for Sevendofs ideer, og i oktober i år ble både TrønderEnergi Nett og Eidsiva Nett med på et pilotprosjekt. Hensikten er å se på mulighetene for linjebefaring med droner.

– Det fins noen som bruker droner til linjebefaring i dag, men vår forståelse er at det stort sett flys manuelt med små droner. Det er lite flyvning som skjer helt autonomt med droner som har lokal intelligens, altså egne sensorer for å detektere mastene, sier Veierland.

Driftsleder for forskning og utvikling i TrønderEnergi Nett, Arnt-Magnar Forseth tror droner kan spare kostnader både på befaring og analyse av data, samt at man raskere kan sjekke linjer etter at de har vært påvirket av uvær.

– I tillegg vil droner være et mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonelt helikopter, samt et mye bedre alternativ enn helikopter i urbane strøk, sier han.

Hybridmotor

Veierland forteller at Sevendof har brukt mye tid på å utvikle en hybridmotor til sine droner.

– Med denne hybridmotoren bruker vi bensin til å generere strøm som gjør at vi kan fly lengre distanser over flere timer. Motoren er en sentral del av å gjøre dette dronefartøyet mulig, og vi jobber med å videreutvikle den.

Begge prosjektene har et toårig tidsperspektiv fra oktober 2018. Veierland sier imidlertid at Sevendof regner med å gjennomføre flyvninger i løpet av 2019.

– Det vi gjør er vanskelig, og det er derfor støttemiddelapparatet er en del av dette. Det er en høy risiko knyttet til å bygge denne typen autonome systemer, og det er ingen som har fått dette til å fungere godt tidligere. Men vi har tro på at vi har kompetanse til å få det til.

Springbrett

Den første tjenesten Sevendof jobber med er automatisk linjebefaring.

Sevendofs mål er å tilby en plattform hvor flere typer brukere kan kjøpe dronetjenester som gjennomføres automatisk av deres droner.

– Ambisjonene våre er svært store. Det vi ønsker er å bruke strømlinjebefaring som et springbrett videre til å realisere vår droneplattform, og etter hvert benytte den samme teknologien på andre områder, sier Veierland.

 

FAKTA

Sevendof

Droneselskap basert i Trondheim. Etablert i 2016 av Johannes Hatle Lundgaard, Jostein Furseth, Jørgen Veiby og Karoline Kaspersen, som alle har bakgrunn fra NTNU.

Har for øyeblikket åtte ansatte, og er i prosessen med å ansette flere.

Daglig leder Per Magnus Veierland og Chief Maker Johannes Hatle Lundgaard har begge bakgrunn fra Kongsberg Gruppen sitt LocalHawk-prosjekt.

Lukket i november sin første investeringsrunde på 10 millioner, da BKK Grønn InVest gikk inn som eier.

I utviklingen av droneplattformen samarbeider Sevendof med SINTEF og svenske Visimind. Visimind skal utvikle sensorpakken, mens SINTEF bistår i optimalisering av aerodynamikk og strukturell analyse av dronen.