Undersøkelser viser at nordmenn gir tommelen opp til at politiet bruker droner i sitt arbeid. På bildet ser vi dronepilot Christian Ekra i Agder politidistrikt.
Foto: Anders Martinsen

4 av 5 nordmenn positive til politibruk av droner

- En solid overraskelse, sier droneekspert og analytiker Ole G. Askheim fra Opinion om de ferske tallene.
Jan Frantzen

Politiet har siden september hatt et pilotprosjekt med droner i Agder, Troms og Trondheim. Nå tester de i Oslo ut om droner kan brukes til å komme raskere og tidligere til et innsatsområde, og overføre et sanntidsbilde til operasjonssentralen for å få bedre situasjonsforståelse.

Et representativt utvalg på over 1000 nordmenn over 20 år i hele landet fikk følgende spørsmål av markedsanalysebyrået Opinion:

Hvor positiv eller negativ er du til politibruk av droner i en tidlig innsatsfase?

Tallene er tydelige.

Overveldende positiv holdning til politiets bruk av droner, viser tallene fra Opinion.

Solid overraskelse

Hele 83 prosent svarer ar de er «ganske positive» eller «svært positive» til dette. Av disse befinner 44 prosent seg i kategorien «svært positiv».

Kun fire prosent av respondentene er «ganske negative» til dette, mens én prosent er «svært negativ».

– Her fikk jeg meg en solid overraskelse, sier seniorrårdgiver Ola G. Askheim, som har fulgt og analysert dronebransjen tett de siste årene.

Ola Askheim i Opinion, her på UNC 2017.

– Politiet får mye kritikk og pepper i både medier og andre steder, så man kunne tenke seg at det var en skepsis i befolkningen når det gjelder politiets bruk av kroner. Det er ikke tilfelle, konstaterer han.

Tommel opp

Det er en jevn positiv holdning til bruk av politidroner, på tvers av alder, kjønn og bosted. Menn er noe mer delt i sitt syn enn kvinner, og personer under 50 uttrykker noe mer skepsis enn de over 50.

– Det er tommel opp langs hele linja, og en voldsom positiv andel. Andelen som sier de er negative er under 10 % i  alle kategorier, sier Askheim.

Noen av punktene som er oppgitt av de som er positive:

  • «Alle tiltak som kan bidra til mere effektivt politiarbeid er bra»
  • «Billig og tilgjengelig teknologi brukes bør være enn selvfølge»
  • «Bedre responstid»
  • «Det kan effektivisere politiarbeidet og spare ressurser.»
  • «Samfunnsnyttig»

Noen av punktene som er oppgitt av de som er negative:

  • «Bryter norsk lov om privatliv»
  • «Politiet har allerede alt for mye mulighet til å overvåke folk i samfunnet»

Personvern 

Undersøkelsen viser også at det er svært høy tillit til at politiet forvalter innsamlet materiale i samsvar med personvernlovgivningen. 82 prosent svarer at de har dette. Tilliten er høy blant både menn og kvinner, men høyest hos kvinner. Befolkningen i Oslo har lavere tillit enn i resten av landet.

– Det handler om tillit til ordensmakten, og vi var nysgjerrige på om i hvilken grad man tror at politiet vil forholde seg til de retningslinjene som politikerne har vedtatt knyttet til personvern. Publikum har altså en grunnleggende og generell tillit til politiet, også med bruk av droner til politiarbeid, kommenterer Askheim.

Respondentene ble også spurt om de har kjennskap til politiets testprosjekt med droner.

Én av tre svarte ja på dette.

Opinions undersøkelser baserer seg på et representativt utvalg på over 1100 nordmenn over 20 år. Respondentene befinner seg over hele landet.