Blant de første: Daniel Kvalsund (politiførstebetjent Troms PD, Trond-Andre Haugseth (politibetjent Agder PD) og Jørgen Lunde Ronge er blant de første godjente dronepilotene som politiet godkjenner for bruk av droner i politiet.

Nå flyr politiet sine egne droner. 18 dronepiloter utdannet

Fra mandag er politiet operative med droner i Agder, Troms og Trøndelag. Denne uken ble de første 18 droner-piloter i politiet godkjent.
Reportasje: Anders Martinsen
18 dronepiloter klare
– Vi er utrolig stolte i dag, totalt 16 tjenestemenn og 2 tjenestekvinner er valgt ut til å delta i politiets prøveprosjekt med droner og i løpet av en hektiske uke på Sæter gård er det i dag glede å kunne markere at alle sammen har bestått kurset og kan operative i sitt distrikt allerede fra mandag av.
Ordene tilhører en tydelig stolt politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge, han har fagansvaret for droneprosjektet til politiet.  Lunde Ronge har siden starten ledet drone prosjektet som er organisert inn under helikoptertjenesten i Oslo Politidistrikt. Politiet har i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeidet en egen operasjonsmanual i RO3 kategorien som gir dem utvidede muligheter som Stats luftfart og som tar til de operasjoner som politiet kan ha ved bruk av droner i sin oppdragsløsning.

Fornøyd: – Det har vært en hektisk uke med kurs fra morgen til kveld for deltagerne. Bredden på kurset er tilpasset våre behov og vi har komprimert det ned til et intensivkurs på en uke på Kongsvinger hvor vi har meget gode forhold til å trene og operere med droner på, sier fagansvarlig Jørgen Lunde Ronge.

Foto: Anders Martinsen
Redigering: Hanne Rebecca Nilsen

Åstedsdokumentasjon og situasjonsforståelse 
I starten vil det være to hovedområder som distriktene skal bruke drone til, men bruksområdet kan raskt bli utvidet i løpet av pilotprosjektet fortalte Lunde Ronge.
– I første omgang har vi fokus på to type operasjoner vi tror vil gi gevinst. Det første er dokumentasjon av åsted og spesielt på trafikkulykker, der bruker politiet i dag mye ressurser på å oppmålinger, ta gode bilder og ofte er veien stengt i langt tid for å gjøre den dokumentasjons-jobben som trengs. Ved å ha drone med i bagasjen kan du etter å ha sikret åstedet angi området du ønsker dokumentert og dronen tar bilder. Disse bildene blir sendt til prosessering og lagret for dokumentasjon som i ettertid tilnærmet kan legges rett inn i saken. Det tror vi vil komme til å spare oss for mye tid.
– Det andre vi fokuserer på i denne piloten er situasjonsforståelsen til politiet ved større hendelser, det betyr arrangementer, festivaler som vil skje ute i distriktene og der har da disse pilotene fått opplæring i hvordan dronene kan benyttes i nærheten av folkemengder og deretter bli gode verktøy med selve dronen og softwareløsningen som sikrer en felles situasjonsforståelse inne på operasjonssentralen og også ute i politibilene. Det er der vi fokuserer piloten på fordi vi tror at det er der det er målbar og god gevinst. Det betyr ikke at vi ikke skal benytte dronen til andre ting, vi har en rekke andre oppgaver som droner kan være aktuelt på og det er det som piloten skal få lov til å være med på å avdekke

 

Hva har vært høydepunktet på kurset?
– Det var ekstra morsomt når kollegaene begynte å få øynene opp for hvilke muligheter som ligger i drone teknologi og selv begynte å kverne rundt med nye bruksområder tilpasset deres lokale forhold, forteller Lunde Ronge.
Pilotprosjekt i gang
– Det er viktig for oss å bidra med nye verktøy og ny teknologi inn mot oppgaveløsningen til politiet, og dette mener vi er et av de virkelig store prosjektene som kan gi oss enda mer og bedre informasjon, effektivt, kvalitet på det vi gjør og ikke minst mer sikkerhet i de oppdragene vi gjør og håndterer, sa Elisabeth Rise, seksjonssjef i politioperativ seksjon fra Politidirektoratet på Sæter Gård på Kongsvinger når politiets nye kull med drone-piloter ble presentert.

Stor betydning: – Vi har store forventninger til prosjektet og vi ser frem til å få oppdateringer underveis. Jeg har stor tro på at dette vil bedre vår oppgaveløsning fremover, sa seksjonsleder Elisabeth Rise i politioperativ seksjon fra Politidirektoratet Her sammen med Politiinspektør Per Øyvind Haugen i Politidirektoratet som har ledet arbeidet fra Politidirektoratet beredskapsavdeling sin side.

Pilotprosjektet til politiet har en kostnadsramme på 2 millioner kroner og skal evalueres høsten 2020. Første i 2021 kan andre distrikter forvente å få droner tildelt hvis Politidirektoratet viderefører drone prosjektet.

 

 

Dronemagasinet kommer tilbake med en fyldig videoreportasje fra politiets drone prosjekt