Daniel Halliwell fra antidroneenheten i britisk politi viser frem kartet over dronedeteksjoner der man ser den store mengden flyvninger i sonen på ca. 100 kilometer rundt flyplassen i Manchester t.v. i bildet.
Foto:Anders Martinsen

Droneekspert i britisk politi på UNC 2024: Advarer mot å utvide droneforbudet rundt flyplasser

Daniel Halliwell, taktisk rådgiver ved antidroneenheten i britisk politi, advarer mot forslaget om å utvide droneforbudet rundt norske flyplasser til hele kontrollsonen.
Hans Torgersen

– Det er en pågående diskusjon i Norge om man skal utvide dronesonen rundt flyplassene til hele kontrollsonen. I dag er den 5 kilometer. Vil det fungere, spurte UAS-leder Anders Martinsen fra scenen på UNC 2024 i Oslo.

Martinsen viste til planene om en høring fra Luftfartstilsynet som ønsker å se på om dagens regler, som pålegger dronepiloter å be om tillatelse fra tårnet ved operasjoner innenfor 5 kilometer fra en flyplass, skal utvides til å gjelde hele kontrollsonen rundt en flyplass.

Det var under Luftfartskonferansen den 25 april 2023 i Bodø at Luftfartstilsynet orienterte om planene for en høring rundt en mulig utvidelse av området hvor dronepiloter må be om tillatelse for å fly. da etter tillatelse fra lokal lufttrafikktjeneste. Foto: Anders Martinsen

– Nei, oppriktig! Og jeg vil sette navnet mitt på dette, det kommer ikke til å fungere. Og grunnen er at vi ser på antallet inntrengninger i 5-kilometersonen. Hvorfor skulle vi utvide dette når vi ikke engang har fått grep på 5-kilometersonen?

– Men det er en risiko? 

– Vi sier nesten at vi ikke stoler på droneoperatører. Vi må gi en viss grad av tillit og ansvar til droneoperatørene, det er derfor lovverket er der, derfor er veiledningen og opplæringen der, sier Halliwell.

Han arbeider nå i den sentrale antidroneenheten i britisk politi, men har tidligere arbeidet i trafikkpolitiet. Han sammenligner kontrollregimet rundt droneflyging ved flyplasser med bilkjøring. 

– Dette er ikke annerledes enn å si at jeg stoler ikke på at noen av dere kjører på offentlig vei trygt, lovlig, uten alkohol og uten narkotika. Så derfor vil jeg sitte i passasjersetet. Det kommer ikke til å fungere. 

Daniel Halliwell viste frem flere eksempler på saker som hans enhet har etterforske. FOTO: FREDRIK NAUMANN / UAS NORWAY

Halliwell poengterer at mens man hadde gitt 96 tillatelser til å fly drone nær flyplasser, avslørte deteksjonssystemene 900 inntregninger. Men kun noen få av dem utgjorde en trussel mot luftfarten, selv om de fløy innenfor et område hvor droner ikke var tillatt.

– Det betyr tydelig at problemet dreier seg om prosessen rundt tillatelsene. Enten blir det for kompliserte med tillatelser, eller så prøver vi å si at dette er luftrommet mitt, jeg låser det ned. Vi må åpne dette, sier Halliwell som understreket at prosessen med å søke om tillatelse må være enkel og forutsigbar.

Han mener at hvis man nekter en droneflyvning eller gjør det svært vanskelig, vil dronepiloter som har  fløyet i årevis bare gjøre sin egen risikovurdering og være glade for å fly uten å påvirke den bemannede luftfarten.

– Derfor får du en ukjent flight, en ukjent risiko, alt fordi du prøvde å kontrollere dette for mye. Så jeg tror ikke det vil fungere. ​

Stengte flyplass i 30 timer

Antidroneenheten i britisk politi ble etablert etter hendelsene på Gatwick i desember 2018. I følge en senere politirapport var det noen med «detaljert kunnskap» om Gatwick som brukte to droner og for å stenge flyplassen i 30 timer, skriver den britiske avisen The Guardian.

Totalt ble 1000 flyvninger forstyrret eller avlyst. Flere enn 140.000 passasjerer ble berørt under hendelsen, som pågikk over tre dager med start klokken 21.00 den 19. desember 2018.

Den sentrale antidroneenheten er en del av det nasjonale rådet av politisjefer, som er et nasjonalt koordineringsorgan for rettshåndhevelse i Storbritannia. 

Halliwell ga deltakerne på UNC 2024 et innblikk i hvordan antidronearbeidet foregår, fra etterretningsarbeidet til operasjoner i felt og etterforskning av hendelser. 

Dette bildet viser hvor mange deteksjoner som politiets systemer i en periode gjorde ved og over rullebanen til lufthavnen i Manchester. FOTO: ANDERS MARTINSEN

Etterretning og analyse

– Vi arbeider med etterretning, analyse, rapportering og utvikling av et felles operativt bilde av Storbritannia for å forstå hva den nåværende trusselen og risikoen er rundt droner og hvordan vi faktisk kan håndtere det, fortalte Halliwell.

Den sentrale enheten leverer operativ kapasitet ut til politidistriktene.

– Det er å utstyre politifolk med kunnskap, erfaring og utstyr til å gå ut og håndtere eventuelle dronerelaterte hendelser, enten det er en mindre drone som flyr i bakhagen eller om det er en drone som flyr i en sone med flybegrensninger.

De siste årene har britisk politi håndtert og etterforsket et stort antall hendelser, fra de velkjente forstyrrelsene av flytrafikken til detektering og etterforskning av bruk av droner til å smugle sim-kort og narkotika til fengsler.

En annen hendelse som ble etterforsket og der man klarte å finne eieren av en drone, var uhellet under et flyshow med 20.000 tilskuere i Derbyshire for å markere Slaget om Storbritannia. En DJI Mini-drone kræsjet med vingen til et veteranfly og ble sittende fast under resten av flygningen.

– Piloten var ikke klar over at det satt en DJI Mini på vingespissen. Fotografen visste ikke engang at det var der før de kom for å publisere bildene etterpå. Etter det første sjokket tok de kontakt og vi koordinerte etterforskningen der vi identifiserte operatøren. Denne operatøren er nå tiltalt og saken behandles i rettssystemet.

Les også: Britisk antidrone-ekspert sin anbefaling til Norge