En drone fra KVS Technologies i aksjon. Selskapet har utviklet sin egen drone, og bruker også droner fra Nordic Unmanned som de påbygger med egen intelligens og sensorpakke.
Foto: KVS Technologies

Agder Energis dronekontrakter: En milepæl for dronebransjen

Agder Energi skal utelukkende bruke droner til inspeksjon av strømnettet de nærmeste årene. Det representerer et paradigmeskifte, sier Cato Vevatne i KVS Technologies, som skal inspisere 30 000 mastepunkter for nettselskapet.
Jan Frantzen

– Det er nok en milepæl for dronebransjen at de har klart å løfte seg så mye at vi kan gjøre disse avtalene. De mangler noe erfaring, men vi har stor tro på at dette skal lykkes og at vi skal få de resultatene vi ønsker, sier Håkon Skavikmo til Dronemagasinet.

Han er avdelingsleder for vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett, som torsdag offentliggjorde at de har inngått rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB (med Sevendof som underleverandør) om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder.

Det oppsiktsvekkende er at det utelukkende er droner som vil bli brukt. Hittil har denne type operasjoner i stor grad blitt gjort med helikopter.

Håkon Skavikmo, avdelingsleder for vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett.

– Vi delte Agder i to deler. Et område i gamle Aust-Agder, på en tredjedel  av hele Agder, ble reservert for bruk av droner, for å fremme den teknologien. I det øvrige Agder kunne både helikopter og droner konkurrere, og da viste det seg at droneteknologien vant der også, mot konkurrenter som  var helikopterselskap. All inspeksjon og laserskanning av skog skal altså gjøres med droner i Agder fremover, forteller Skavikmo.

Han legger til at det var «mange tilbydere og god konkurranse», men vil ikke gi noe tall på dette.

Estimert totalverdi på avtalene for hele Agder er tre millioner per år.

Viktig signal for bransjen 

Dronen tar blant annet bilder av mastepunktene fra begge sidene og av traseen. Foto: KVS Technologies

Agder Energi har tidligere hatt et testprosjekt med KVS Technologies, hvor teknologiselskapet samlet data fra halve Agder Energis strømlinjenett.

KVS har altså nå vunnet den største kontrakten.

– Delkontrakten vi vant vi var ikke forbeholdt droner. Vi vant den i konkurranse med helikopterselskaper, og det ser vi på som en stor tillitserklæring, sier gründer og daglig leder i KVS Technologies, Cato Vevatne.

Han slår fast at det er første gang et av de fem største nettselskapene i Norge tildeler inspeksjonen av hele sitt nett til en droneleverandør.

– Det er et viktig signal for bransjen, og det representerer et paradigmeskifte. Agder Energi Nett gjør ikke dette fordi det er det billigste alternativet, de gjør det fordi det er rett vei å gå, både kvalitetsmessig og miljømessig. Det betyr at vi har lykkes med å komme til markedet med en løsning som er vesentlig bedre enn slik det har blitt gjort til nå, sier Vevatne.

Bilder og data i god kvalitet

Dronebildet fra Agder Energis testprosjekt viser at strømledningen henger godt fast i isolatorene, og ikke minst at dyrelivet i svært liten grad blir påvirket ved bruk av droner. Foto: KVS Technologies

Kontraktene gjelder for ett år, med opsjon på to år. Avtalene dreier seg altså om fotoinspeksjon og laserskanning, og Skavikmo utdyper dronens hovedoppgaver.

– Det ene er at den tar bilder av mastepunktene fra begge sidene og av traseen, samt at skogen langs hele traseen skal laserskannes. På linja kan vi blant annet observere om tråden har hoppet ut av isolatoren eller er i ferd med å løsne, da vil linja kunne falle delvis ned og mange bli uten strøm. I tillegg måles avstander til skog og tilstanden til trær rundt traseen, slik at vi kan avgjøre hvilke tiltak som eventuelt må gjøres hvis det er en trussel mot linja, sier han.

Det er godt kjent at det er miljø- og sikkerhetsmessige fordeler med bruk av droner til linjeinspeksjon. Men gjør det noen forskjell for bildene og datainnhentingen?

– Bildene vi får inn er tilnærmet like som de vi får fra helikopter. Det samme gjelder laserdata. Vi er trygge på dette etter utviklingsprosjektet vi hadde med KVS, sier Skavikmo.

– Er det noe negativt med bruk droner, sammenlignet med helikoptre?

– I godt vær kan helikoptre rekke over hele Agder på seks uker. Droner kommer til å bruke litt mer tid, og vi har vært litt slakkere på kravene når det gjelder dette. Vi kan også begynne tidligere på året med bruk av droner, og vi kan holde på litt lenger, sier Skavikmo, og slår fast at det kan være «en viss risiko» for at det kan skje noe uforutsett.

– Det som kan gå galt kan være at vi ikke kommer over hele området innen fristen. Da kan det jo potensielt være feil vi ikke oppdager.

Autonome droner

Cato Vevatne, gründer og daglig leder i KVS Technologies. Foto: Martin Jystad

KVS Technolgies skal bruke autonome droner til inspeksjonene for Agder Energi. Vevatne forklarer at dette innebærer å strømlinjeforme datainnsamlingen, effektivisere leveransen og sørge for at samme data blir innsamlet med lik kvalitet år etter år.

– Det å ikke ha en fører om bord eller manuell styring av dronen, gjør at man må ha alt som skal gjøre jobben bygget inn i maskinen, sier han, og understreker at det av sikkerhetshensyn er mulig å overstyre dronen dersom det skulle være nødvendig.

Dronene vil være forhåndsprogrammert til å samle inn data fra et sett med mastepunkter.

– Programvaren vår lager derfra automatisk en optimal flyveplan for hele nettet, og så flyr dronene av seg selv når man er i riktig posisjon ute i feltet. Kamerasystemene opererer helt på egen hånd, følger linjenettet og samler de bildene og laserdataen som kundene trenger. Kunden jobber i vår programvare Grid Analytics – et skybasert datavisualiserings- og analyseprogram som gjør at man umiddelbart får oversikt over tilstanden til nettet. All tilstands-dokumentasjon blir levert til kunden i tilnærmet sanntid. Denne arbeidsflyten er spesielt viktig i forbindelse med feilsøking i nettet ved strømutfall, hvor nettselskapet er avhengig av å lokalisere feil i nettet så fort som mulig, sier han.

Slik ser det ut for nettselskapene i analyseprogrammet Grid Analytics.

Siden testprosjektet med Agder Energi startet i 2019 har KVS identifisert og løst en rekke utfordringer.

– Det er ikke til å stikke under stol at det å inspisere tusenvis av kilometer på kort tid er noe helt annet enn noen kilometer eller noen få tusen høyspentmaster. Det er ikke alltid mastene står helt der det er opplyst at de står, og det har vi løst med kunstig intelligens som styrer sensorene aktivt for å kompensere for det, slik at vi får samlet riktig data med riktig kvalitet. Vi har også måttet investere tungt for å industrialisere dronesystemet, da mye av systemer og komponenter i industrien ikke holder den industrielle kvaliteten som kreves for kommersielle storskala-operasjoner, sier Vevatne.

Konkurransedyktig

KVS har flere av de største nettselskapene i Norge som kunder, og Vevatne forteller at selskapet har hatt en stor vekst i antall nye kunder og operasjoner i 2021.

– Vi har brukt nærmere 300 000 timer på å lage løsningen som først nylig er så god og komplett at den virkelig kan skaleres. Markedet i Norge er for lite til å forsvare den investeringen, så vi jobber strukturert med vår internasjonalisering, som også har vært planen fra dag én, sier han.

Ute i feltet: Jan Erik Eldor (CEO Agder Energi Nett, t.h.) og Thor Stokke (pilot, KVS Technologies). Foto: KVS Technologies

Agder Energi har på sin side en visjon om å finne gode bærekraftige løsninger i arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet. Skavikmo slår fast at dette er første anledning til i stor skala å gå inn i et område hvor det tradisjonelt sett har vært brukt helikopter.

– Helikoptre vil nok bli brukt til andre ting i mange år fremover, men vi reduserer bruken nå. Vi håper at dette også kan gjøre dronebransjen konkurransedyktig til å vinne prosjekter for andre nettselskaper og flere lignende oppdrag, sier han.

Agder Energi har oppstartsmøter med leverandørene neste uke og operasjonene vil trolig starte opp umiddelbart.