Bob Brock fra transportdepartementet i delstaten Kansas (t.v.) og Kristen Garrett fra CTA under paneldebatten om air mobility på CES 2023 i Las Vegas.
Foto:Hans O. Torgersen

Amerikanere positive til droner og elektriske fly

Skepsisen har lagt seg og nå er 4 av 5 amerikanere enten nøytrale eller positive til persontransport med droner og elektriske fly. Det kom frem under CES 2023 som ble avholdt i Las Vegas.
Hans O. Torgersen

– Noe av det man hører om den nye luftmobiliteten er at den vil være dyr og at det bare er få mennesker som vil ha råd til det. Jeg er helt uenig i det, sier Bob Brock fra transportdepartementet i delstaten Kansas. 

Kansas har under tre millioner innbyggere og er en av de tynnest befolkede delstatene i USA. For øvrig jobber 19.300 av delstatens innbyggere i industrien med å bygge fly.

– Se på de landlige delene av Amerika. I Kansas har 90 prosent av byene våre færre enn 4000 mennesker, og de har valgt å bo der. Servicen som er tilgjengelig for dem, og den kritisk livsviktige hjelpen de trenger, er svært begrenset på grunn av infrastrukturen som er tilgjengelig. 

Delstatens 138 rullebaner koster 50-60 millioner kroner i året å vedlikeholde. Å bygge en helipad er mye billigere, slo Brock fast. Han tror at infrastukturen vil endres komplett.

– Flyplasser er dyre, veier er dyre. Å ha muligheten til regional mobilitet for å nå folk er viktig, sier 

Som eksempel bruker han transport til sykehus. 

– Om et menneske trenger behandling på et sykehus med akuttfunksjon, så må de kunne komme dit. Hvis vi har et luftfartøy av den typen som mange lager i dag, og som er godkjent og sikre, så er det slike som vi trenger i landlige områder i USA. 

Panelet under diskusjonen om Air Mobility under CES 2023 i Las Vegas. F.v. Gregory Bowles (Joby Aviation), Tom Muniz (Archer Aviation), Bob Brock (transportdepartementet i Kansas), Kirsten Garrett (CTA) og ordstyrer Doug Johnson fra CTA. FOTO: Hans O. Torgersen.

I Kansas har delstatsmyndighetene jobbet aktivt med å spre kunnskap og forståelse blant innbyggerne om bruken av droner. 

– Vi arrangerer møter i byer og tettsteder (det amerikanerne kaller «town hall meeting», red.anm.) der folk får svar på det de lurer på. I delstaten bruker vi nå 40 droner til inspeksjon av infrastruktur, som broer, forteller Brock til Dronemagasinet. 

I Kansas har skepsisen mot droner minsket. I USA som helhet viser tallene at mange er positive. 

– Stort sett har folk en positiv holdning til «air mobility» viser vår studie. To av fem amerikanere og kanadiere har en positiv holdning, og to av fem er nøytrale, forteller Kirsten Garret fra CTA (Consumer Technology Association).

Amerikanere og kanadiere er ikke bare positive til at andre bruker droner. Mange av dem kan også tenke seg å bruke VTOL luftfartøy som taxi. 

– 25 prosent av de spurte svarte at de ønsker å bruke air taxi når det blir tilgjengelig.

– Wow! Jeg er gledelig overrasket over at så mange er positive til air taxi, utbrøt Brock. 

– Det er viktig å få tillit til teknologien, svarte Garrett. 

Undersøkelsen som CTA har gjennomført forteller hva de skeptiske i befolkningen er bekymret for når det gjelder el-drevne droner og fly. 1/7 er bekymret for lydnivået og påvirkningen på fugler, 1/5 er bekymret for sikkerhet.

– Men færre enn halvparten av amerikanere og kanadiere har tiltro til at myndighetene sørger for at disse fartøyene er sikre nok, fortalte Garrett.

Dette fikk Tom Muniz fra Archer Aviation til å bryte inn med en replikk:

– Det sikreste er å ikke bygge noe nytt, fordi flyene vi har i dag er veldig sikre, men da blir det ikke noen utvikling.

Gregory Bowles fra Joby Aviation satt også i panelet.

– Det er 5080 offentlige lufthavner i USA. Mange amerikanere bor innenfor en radius på 15 minutter fra et mulig landingssted for et VTOL-fly, slo Bowles fast.

Bob Brock fra transportdepartementet i delstaten Kansas (t.v.) og Kristen Garrett fra CTA under paneldebatten om air mobility på CES 2023 i Las Vegas.

Nordmann fløy persondrone på CES i Las Vegas