Skjermdump fra det digitale årsmøtet til UAS NORWAY som ble avholdt onsdag.

Ansatte fra #Ruter, Statsbygg og Volocopter inn i styret i UAS NORWAY

Flere spennende navn trer inn i styret til UAS NORWAY etter årsmøtet som ble holdt onsdag formiddag. - Dette er en styrking av organisasjonen, sier administrerende direktør, Anders Martinsen.
Petter Emil Wikøren

Årsmøtet i UAS NORWAY ble onsdag formiddag avholdt digitalt. I forkant var det lansert tre nye navn som forslag til styremedlemmer. Bernt Reitan Jenssen, Mai Le Anh Thi og Christian Struwe var fra valgkomiteen innstilt som nye medlemmer og ble også enstemmig antatt som nye styremedlemmer under årsmøtet.

Bernt Reitan Jenssen er til daglig administrerende direktør i Ruter AS. Reitan har økonomiutdannelse fra BI og har ledet Ruter AS siden selskapet startet i 2008. Mai Le Anh Thi er ansatt i Statsbygg, mens Christian Struwe arbeider som Head of Global Policy & Regulatory Affairs i Volocopter.

– UASN har i flere år jobbet med å forsterke styrets kompetanse og bredde. Med det valget årsmøtet nå har godkjent, har styret blitt forsterket i en retning til beste for organisasjonen, sier Anders Martinsen, adm. direktør i UAS NORWAY.

Det nye styret i UAS NORWAY består etter årsmøtet av: 

Styreleder Ketil Solvik-Olsen
Nestleder Rune Storvold

Styremedlemmer Bernt Reitan Jenssen (ny), Mai Le Anh Thi (ny), Christian Struwe (ny) og David Hansen.

Varamedlemmer er Torbjørn Houge og Attila Haugen.

Ifølge Martinsen har styret nå en styrket kompetanse på samferdsel, teknologi og ubemannet luftfart som er relevant i forhold til fremtidens luftfartsstrategi.

Fornøyd med fjoråret

Styreleder Ketil Solvik-Olsen sa under årsmøtet at styret så tilbake på et godt samarbeid i året som gikk.

– Det har vært et velfungerende styre med god ånd og høy deltakelse på møtene. Det er avholdt 7 styremøter som har behandlet totalt 38 saker, fortalte Solvik-Olsen årsmøtedeltakerne.

Solvik-Olsen tok opp organisasjonens posisjon og fremhevet utfordringene med stort spenn i behovene til medlemmene.

– Utviklingspotensialet er godt, men det er en utfordring å være en organisasjon som dekker alle behov, og som er relevant for både små og store medlemmer. Det er et kontinuerlig arbeid som pågår for å sikre at organisasjonen innehar en relevant rolle for dronebransjen, hvor medlemmenes behov får et stadig større spenn, sa styreleder Solvik-Olsen.

Sterk posisjon

Under årsmøtet trakk administrerende direktør i UAS NORWAY, Anders Martinsen frem organisasjonens posisjon som troverdig aktør og støttespiller i utforming av lovverk og andre tiltak. Spesielt i forbindelse med høstens mange droneobservasjoner, gjorde UAS NORWAY seg positivt bemerket.

– UASN viste i den sammenheng sin relasjon og viste at dronebransjen stod samlet som en profesjonell bransjen og bidro til at de rette tiltakene ble gjort for å få kontroll på situasjonen. Det ble gjort en betydelig innsats i høst som viste at UASN har en tydelig stemme som bidrar med fakta og ikke følelser, sa Martinsen.

Martinsen viste deretter til litt av aktivitetene som UASN har hatt og skal holde fokus på i fremtiden. IDES2022 i samarbeid med politiet og INTERPOL, ble sammen med UNC2022 og Security Summit trukket frem som viktige arrangement for organisasjonen. I tillegg ble en av hovedaktivitetene spesielt nevnt.

– Rådyrdugnaden blir en av våre hovedaktiviteter også i år. Rådyrdugnaden for å redde rådyr fra slåmaskinene blir en viktig kampanje. Samarbeidet for å øke bruken av droner innenfor land,- og skogbruk har resultert i en massiv oppmerksomhet i media, sa Martinsen.

Martinsen påpekte også at arbeidet for å sikre bedre flysikkerhet vil pågå med stor kraft.

– Vi ønsker å øke arbeidet med å de-konflikte det ukontrollerte luftrom. Det er et luftrom som blir stadig tettere befolket av et økende antall droner i tillegg til de eksisterende om lag 250 helikopterne, og det blir viktig å videreføre dette sikkerhetsarbeidet i år, sa Martinsen.