Jan Otto Johansen leder politiets tiltak mot droner og luftromskontroll i Arendal.
Foto:Anders Martinsen

Arendal: Politiets luftromskontroll viser posisjonsdata fra droner

Politiets nasjonale beredskapsressurser har kontroll over luftrommet under Arendalsuka, der politiets droneoperasjoner pågår samtidig som mediene har sine droner i luften.
Hans O. Torgersen

Politiets nasjonale beredskapsressurser har sendt sin anti drone tjeneste til Arendal denne uken. Der er de spesialtrente politifolkene nærmest flygeledere for dronene i luften, både politiets og andre aktørers.

– Nasjonale beredskapsressurser er blitt brukt i under Arendalsuka. Hvorfor det?

– Vi har fått en bistandsanmodning fra Agder politidistrikt om støtte til å håndheve luftromsrestriksjonene i Arendal sentrum, sier Jan Otto Johansen, som leder anti drone-enheten.

Spesialistene fra anti drone-enheten ønsker ikke å vise frem utstyret de bruker, men Dronemagasinet kan fortelle at de får posisjonsdata fra dronene som er i luften over Arendal.

Les også: Avinor og UAS Norway peker på Ninox Drone som løsningen for å ha kontroll over luftrommet i restriksjonsområder. 

Den politiske eliten samlet

I Arendal samles hele den politiske eliten under Arendalsuka. Derfor har politiet etablert et restriksjonsområde over sentrum.

– Her er det jo etablert et midlertidig flyforbud. Det gjelder også for alle typer droner, så da vil jo vår jobb være å bidra til å håndheve og ivareta dette restriksjonsområdet slik at det faktisk etterleves.  Man er jo på en måte prisgitt at alle gjør seg selv kjent med at det er et restriksjonsområde, og at de selv velger å overholde dette.

– Ja, nettopp for her er du inne på noe av det som vi har sett i den siste tida. Uvær av hans, ulykker, hendelser og så videre. Da har man jo gjerne hatt midlertidige restriksjonsområder for gjerne alle typer luftfartøy, inkludert droner. Er ikke det nok? Følger ikke folk de restriksjonene?

– Da forutsetter man at alle er kjent med forbudet eller restriksjonene. Og samtidig at samtlige velger å overholde disse. Her tror jeg det også er viktig å ha med skillet som går mellom profesjonelle aktører og de som kanskje ikke har det samme forholdet til luftfart og sikkerhetsperspektivet som følger med det. For tross alt så er nok droner først og fremst et leketøy for mange, framfor luftfart.

– En slags mobil flygeleder for droner

– Det med samfunnssikkerhet favner bredt, og for dere som jobber med og anti drone tiltak handler om mer enn en kanskje bare drone angrep og spionasje som vi tradisjonelt kanskje har tenkt på dette med mot tiltak. Er det også en del av grunnen til at det er også et til stede med denne ressursen for å støtte under Arendalsuka nå?

– Samfunnsoppdraget til politiet er bredt, og når det kommer til droneangrep og spionasje, så er det på en måte helt ytterst i den ytterste enden. Men det er jo ikke det som er hverdagen, heldigvis, sier Johansen.

Han sier at hans avdeling er en slags mobil flygeleder for droner.

– Det vi kan tilby er muligheten til å håndheve og gi tilstrekkelig grad av kontroll når det kommer til droneoperasjoner.  Det gjelder da selvfølgelig både de autoriserte godkjente droneoperasjonene, men så gir det oss samtidig også muligheten til å avdekke og reagere mot de uautoriserte droneflyvningene.

Jan Otto Johansen og de andre spesialistene fra politiets nasjonale beredskapsressurser har oversikt over store deler av Arendal sentrum. FOTO: ANDERS MARTINSEN

– Anti drone tiltak er tradisjonelt blitt kommunisert som at vi sitter og venter på fiendtlige, altså ondsinnede droneoperasjoner, men nå utvides dette til også å legge til rette for den legitime dronebruken, der hvor både er behov for luftromskontroll. At det også blir en del av mulighetsrommet som dere kan bistå. Er det riktig?

– Ja, jeg tenker det blir riktig å si at vi utøver jo en del av det mulighetsrommet. Men kanskje vel så viktig, så er det jo å bidra til at de autoriserte droneflyvningene kan gjennomføres på en sikker og god måte med god separasjon.

– Hva kan du fortelle om bistanden som dere har gitt de første dagene av Arendalsuka? 

– Vi har hittil hatt ett tilfelle hvor vi hadde en uautorisert droneflyvning i Arendal sentrum, og hvor politiet forholdsvis enkelt klarte å lokalisere dronepiloten og få flyvningen til opphør. Utover det så er det jo også mange som har fått dispensasjon til å fly. Da er jo vår rolle å bidra til at det kan gjennomføres på en sikker og god måte, parallelt med politiet sine egne droneoperasjoner.

Integrere andre droneoperasjoner

– Så dere har etter det jeg forstår også bidratt til å sikre politiets egen bruk for politiet og samtidig også integrere andre droneoperasjoner innenfor restriksjonsområdet. Hvordan har det fungert?

– Det har hittil  fungert sømløst, og jeg tror at nøkkelen er at man evner å få på plass gode prosedyrer for hvordan dette her skal gjøres.

– Kan dette være en modell å overføre eventuelt til andre områder, slik som restriksjonsområdene under ekstremvær? 

– Ja, absolutt. Og så må jeg samtidig understreke at det er politidistriktene selv som vurderer hvorvidt dette er mulig å oppnå i hvert enkelt tilfelle, ingen sak er jo helt lik. Men erfaringene vi har gjort oss hittil tilsier at dette kan også overføres til andre operasjonsområder, eksempelvis som du er inne på her, under naturkatastrofer, ikke ulikt hva man allerede gjør i dag når det gjelder bemannet luftfart.

Johansen understreker at det det handler om, egentlig bare er å sikre tilstrekkelig kontroll og sørge for at man har nødvendig separasjon i et operasjonsområde.

Samfunnsnyttige behov for å fly drone

– Og så opplever jeg her i Agder at politiet er veldig bevisst på at det er andre som har samfunnsnyttige behov for å fly en drone under Arendalsuka, og at man så langt det lar seg gjøre ønsker å legge til rette for at de kan få tatt de bildene som de har behov for å ta.

– Vi er fortsatt i en etableringsfase når det gjelder en anti drone kapasitet i politiet. Så dette er på ingen måte en utømmelig ressurs pr i dag. Men mulighetsrommet er stort. Vi må være fremoverlente, men det må ikke gå så fort at vi snubler.

– Er det en oppfordring til andre politidistrikter å se littegranne til hva Agder her har gjort og involvere nasjonal bistand, for å se om ressursene dere besitter kan være aktuelle å ha med?

– Ja, jeg tenker at terskelen for å ta kontakt og be om råd, bør være lav. Jeg tror nok også at politidistriktene kan lære mye av hverandre, og jeg vet også at det er allerede er etablert gode rutiner for samhandling og erfaringsutveksling på tvers av politidistriktene.