I operatørportalen til Ninox Drone ser det slik ut i Drammen under flomkatastrofen. Området med flyrestriksjoner som politiet har bedt om er tydelig markert.
Foto:Skjermbilde/Ninox Drone

UASN og Avinor: Ninox er løsningen for luftromskontroll under katastrofer

Avinor og UAS Norway peker på Ninox Drone som løsningen for å ha kontroll over luftrommet under flom og andre katastrofer.
Hans O. Torgersen

– Det som bekymrer oss er at det fremstår som at politiet ikke er klar over at det allerede finnes digitale løsninger som kan ivareta nødvendig separasjon og luftromskontroll i de områdene der man har behov for samtidig utnyttelse av luftrommet og glemmer og bruke disse, sier Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, bransjeorganisasjonen for droner i Norge. 

Under ekstremværet Hans, som førte til flere store jordskred og store områder ble rammet av flom, innførte to politidistrikter til sammen fire forbudssoner. Luftrommet over store områder er blitt sperret helt opp til 5000 fots høyde.

300 kvadratkilometer

De største restriksjonsområdene har vært på rundt 300 kvadratkilometer. Dette har vært korridorer over Hallingdal og Drammensvassdraget på henholdsvis 64 og 67 kilometer i lengde og en bredde på 2,5 nautiske mil, 4,6 kilometer.

Dette førte blant annet til at mediene som skal dokumentere de voldsomme skadene av ras og flom hverken kan bruke droner eller helikopter for å få bilder og video fra luften. Presseorganisasjonene reagerer kraftig.

Fra flommen i Leirsund utenfor Lillestrøm. FOTO: HANS O. TORGERSEN

For UAS Norway er det viktig at dronebransjen kan få tilgang i restriksjonsområdene uten at det påvirker sikkerheten til øvrig luftfart og eventuelt pågående redningsarbeid.

– I Norge i dag har vi allerede en etablert digital løsning via Avinor, som heter Ninox. Den er veletablert, og kan brukes også til å sikre luftromskontroll på steder der politiet har behov for å vite hvem som flyr og ikke minst hvor. Dette er også med på å gi andre luftromsbrukere og innsatsledere nødvendig oversikt over droneoperatører, for eksempel fra media, som også har et behov for å fly i enkelte perioder, sier Martinsen, som understreker at løsningen kan brukes over hele landet.

– Jeg tror ikke politiet er klar over at denne løsningen er tilgjengelig og kan brukes. Man er vant til å innføre luftromsrestriksjoner etter gammel vane og da blir det ofte omfattende restriksjoner som kan vare både lenge og bli geografisk store. Med bruk av Ninox kan man opprettholde luftromskontroll, men samtidig gi enkelte brukere tilgang til et luftrom uten at det påvirker sikkerheten. Med denne løsningen bidrar man til at alle kan se hverandre samtidig i luftrommet, understreker Martinsen.

Lederen for Avinors droneprogram, Axel Knutsen, er enig i at Avinors Ninox-app kan være løsningen.

Droneoperasjoner som meldes inn i Ninox, blir synlige for pilotene på blant annet legehelikoptre, politihelikoptre, redningshelikoptre og sivile luftfartøy i deres system Hems WX, som er utviklet av Norsk Luftambulanse.

  • – Ninox er en del av løsningen

– Ninox er en del av løsningen når man skal se på nye muligheter, sier Knutsen til Dronemagasinet.  

Han peker på at vi nå har en stor og profesjonell dronebransje.

– Da må en se på prosessene som er satt opp og se på om det er mulighet til å gjøre dette på en ny måte.

Under flommen i Drammensvassdraget la for eksempel NVE inn sine droneflyginger over området i Ninox. Knutsen forteller at det i Ninox finnes løsninger som gjør at de som får tillatelse av politiet til å fly, legger inne en kode.

– Dette er ekstremt enkelt å sette opp og bruke, omtrent plug and play. Det handler bare om at de rette instansene snakker sammen og finner ut hvordan man skal gjøre det. Her tror jeg at det går an å tilrettelegge bra.

Les også: – Registrer alle droneflygingene dine, uansett hvor du skal fly