Forfatter: Anders Martinsen

Decisions on the fly

Why is deep learning and artificial intelligence so important for the UAV Industry? Jesse Clayton, product manager at Intelligent Machines at NVIDIA tells us why.

UAS Norway: – Vi ønsker mer tilsyn

Antallet droneoperatører mer enn doblet seg i løpet av de ti første månedene i 2016. I samme periode gjennomførte Luftfartstilsynet færre tilsyn enn året før.

Færre ulykker og uønskede hendelser

Statistikk fra Luftfartstilsynet viser at antallet ulykker og hendelser innen den ubemannede delen av norsk luftfart er noe lavere i 2016 enn i 2015.

Take off i Jernbaneverket – Droner får viktige samfunnsoppgaver

Nylig fikk flere selskaper rammeavtale med Jernbaneverket om å levere dronetjenester. Snart setter Jernbaneverket droner i arbeid. Oppgavene er blant annet å overvåke og kart- legge infrastruktur i den daglige driften, samt bidra til å trygge og prioritere mannskapets innsats ved uønskede hendelser.