Det er her på Oslo Lufthavn Gardermoen Avinor i første omgang ønsker å sette opp utstyr som kan detektere droner som er i nærheten av flyplassen. Det kan bidra til økt sikkerhet for alle. Foto: Anders Martinsen

Avinor etterspør antidrone-utstyr

Flygesjef Helge Anonsen i Widerøe er glad for at Avinor nå etterlyser antidrone-utstyr til Oslo lufthavn. – Vi håper de snart er klare, og at flere flyplasser følger etter, sier Anonsen.
Ole Dag Kvamme

– Vi har stor tro på dette. Vi forventer nå at Avinor skaffer seg utstyret så raskt som overhodet mulig, sier flygesjef Helge Anonsen i Widerøe.

– Jeg er veldig glad for at Avinor nå vil skaffe dette. Vi ser at antallet dronehendelser har økt betydelig. Droner representerer en av de høyeste risiko-momentene i flygningen vår, sier flygesjef Helge Anonsen i Widerøe. Foto: Privat

De siste årene har droner forstyrret flytrafikken stadig mer. Avinor anmelder alle ulovlige, rapporterte dronehendelser til politiet. Siden 2017 teller antallet nærmere 200. Bare et forsvinnende lite antall hendelser blir oppklart.

– Det typiske er at en pilot eller utenforstående har sett en drone i nærheten ved landing eller avgang, og melder tårnet. Da må vi agere. Det er alvorlig når vi har uautorisert aktivitet rundt landing eller avgang, sa leder Axel Knutsen for Avinor flysikring til Dronemagasinet i januar.

Les også: 125 ulovlige droneflyvninger ved Gardermoen – på én måned

Les også: Skal kjøpe anti-droneutstyr til Gardermoen

Avinor med RFI

Forrige uke publiserte Avinor en såkalt RFI – Request for information for dronedetekteringsutstyr til Oslo lufthavn Gardermoen i Ullensaker kommune. Det betyr at man spør markedet etter løsninger, som man siden kan kjøre en anbudsprosess på.

– Vi trenger avansert teknisk utstyr, som på en eller annen måte oppdager dronen. Det kan være kameraer, radarer, radiofrekvens-utstyr eller lytteapparater. Listen er lang, og det finnes mange veier til mål, sa Axel Knutsen i januar.

Verken han eller andre i ledelsen i Avinor var tirsdag tilgjengelige for kommentarer.

Må skje raskt

Flygesjef Helge Anonsen er svært klar på at droner er utfordring, og at man trenger løsninger på en rekke flyplasser.

– Jeg er veldig glad for at Avinor nå vil skaffe dette. Vi ser at antallet dronehendelser har økt betydelig. Droner representerer en av de høyeste risiko-momentene i flygningen vår. Det viser all statistikk, sier en bekymret Anonsen.

Slik kan det se ut fra cockpit`n i en Widerøe maskin like utenfor Tromsø. Det er vanskelig å oppdage til eksempel en drone, da kan systemer som detektere droner bidra til å øke flysikkerheten. Om Tromsø får et slik system på sikt er ikke avklart. Arkivfoto: Anders Martinsen

Avinor drifter 43 lufthavner. Anonsen er klar på at selv om Avinor starter ved Oslo lufthavn, forventer han at dronedetekteringsutstyret må rulles ut også andre steder.

– Utstyr på Oslo lufthavn løser ikke problemet alene. Avinor bør gjøre risikoanalyser ved andre flyplasser, og rulle ut utstyret på de flyplassene som trenger det, sier Anonsen.

Han minner om det kanskje viktigste:

– Droner er i en særstilling stor utfordring i flysikkerheten. Vi i Widerøe, og andre flyselskaper, har ingen mulighet til å etablere effektive tiltak mot droner alene. Vi er helt avhengige av Avinor. Fordi vi ikke kan hindre risikoen selv, gjør problemet ekstra alvorlig for oss, sier Anonsen.

Han har stor tro på at utstyret Avinor vil skaffe, kommer til å hjelpe.

– Ja, vi har stor tiltro til at Avinor vil løse problemet i luftrommet i og rundt flyplassen.