Jens Christian Andersen og Roy Ommedal er klare for inspeksjon av Gulating Lagmannsrett i Bergen
Foto: Anders Martinsen

Inspiserer med drone - halverer kostnadene:Bli med Statsbygg på byggteknisk inspeksjon med drone

Lurer du på hvordan Statsbygg får store gevinster ved å bruke droner til byggtekniske inspeksjoner? Vi ble med Statsbygg på jobb midt i Bergen sentrum.
Jan Frantzen

Raskere, billigere og tryggere. Det er konklusjonen i Statsbyggs egen evaluering etter at den statlige virksomheten begynte å bruke droner til inspeksjoner av sine bygninger i 2020. I tillegg avdekkes feil og mangler som ikke er blitt avdekket tidligere.

Ukas Dronenytt ble med Statsbyggs driftsleder Jens Christian Andersen under inspeksjoner av Bergen Tinghus og Gulating lagmannsrett. (Se hele sendingen over.)

DJI Mavic Mini er i gang med inspeksjon av taket på Bergen Tinghus. Foto: Anders Martinsen

Han er tydelig på gevinstene

– Ved å bruke drone slipper jeg bestille eksterne ressurser, benytte sikringsliner og så videre. Det vil koste mye mer enn de få timene jeg bruker. I tillegg er det et verktøy vi kan anvende i ad hoc-øyemed, som i vinter når det var mye snø og is. Da kunne jeg kontrollere tak for å forsikre meg om at det ikke var noen skader eller fare for at snø og is kunne falle ned i gangområder. I tillegg til dette får vi veldig gode data, og så er det det aller viktigste: HMS. Ingen trenger å jobbe i høyden, forklarer Andersen.

Sikkerhet er viktig under inspeksjon av bygg. Jens Christian Andersen og Roy Ommedal jobber sammen for å kunne gjennomføre takinspeksjonen på en trygg måte. Foto: Anders Martinsen

Sendingen følger Andersen og kollega Roy Ommedal, også han driftsleder, gjennom hele prosessen den dagen inspeksjonene gjennomføres. Det er fylt ut varslingsskjemaer, og sikkerhetsprosedyrer er gjennomført.

Fakta

Statsbyggs droneprosjekt 

  • Statsbygg er en statlig eiendomsaktør som forvalter og drifter over 2300 bygg i Norge og utlandet.
  • Påbegynte et stort droneprosjekt i fjor da de inngikk kontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon med drone i områdene øst, sør, midt og nord.
  • Har også en intern droneorganisasjon som hovedsakelig opererer i vest. Denne ledes av Jens Christian Andersen.

Viktig bygg

Duoen bruker DJIs Mavic Mini, som veier 249 gram. Det er ingen sikkerhetsavstander ved bruk av droner under 250 gram, utover at man ikke skal være til sjenanse. Det er imidlertid viktig å holde dronen under oppsyn til enhver tid.

Bergen tinghus er en travel bygning med folkerike områder rundt, derfor begynner Andersen og Ommedal inspeksjonen tidlig om morgenen. Det brukes kjegler og annet utstyr for å skjerme området fra publikum. Personvernhensyn er ivaretatt.

Dronebilde over Bergen sentrum, med Bergen Tinghus i fokus. Foto: Anders Martinsen

– Vi filmer og tar bilder spesifikt av bygningsdeler, ikke personer eller området rundt. Det er viktig. Dette er et av de viktigste byggene i Bergen, en kulturhistorisk eiendom med en stor offentlig møteplass rett ved bygget, så det er mange mennesker og mange hensyn å ta, sier Andersen.

Ett avvik

Han sender Mavic Mini-dronen opp i 29 meters høyde, og flyr langs taket på tinghuset for å se etter eventuelle avvik, som fremmedlegemer eller vannskader. Andersen har 20 års erfaring fra rørleggerbransjen, i tillegg til 20 år med drift av bygg. Han har dessuten interesse for foto. Det er ingen ulempe i denne jobben.

– Vi kan gjøre denne typen inspeksjoner, fordi vi har byggteknisk fagkunnskap og kjennskap til byggene. Derfor kan vi gjøre analysene mens vi flyr, forteller Andersen.

Det blir funnet ett avvik på Bergen tinghus: en løs rist på taket.

– De er veldig viktige fordi de hindrer at løv blir dratt ned i slukene, og at avløpet tettes til. Det er ikke bra å få løv og skitt inn her, som kan tette til nedløpet som går inn i bygget. Får man en forstoppelse der, kan man også få en vannlekkasje – og det er noe av det mest kostbare man kan bli utsatt for, sier Andersen.

Jens Christian Andersen fra Statsbygg er fornøyd med å bruke drone til inspeksjon. Foto: Anders Martinsen

Autonomt på sikt

I etterkant av inspeksjonene lastes bildene inn i en midlertidig mappe på pc-en.

– Vi tar ikke bilder av alt, vi fotograferer det som er vesentlig underveis, og lagrer det. Vi ønsker å være effektive og derfor analyserer og vurderer vi bygget mens vi inspiserer. Vi har alltid med oss en observatør som også er fagkyndig, slik at begge kan vurdere tilstanden vi ser underveis, og ta bilder hvis det er noe vi bør se nærmere på.

I fremtiden ønsker Statsbygg en mer digitalisert hverdag, mer autonom dronedrift og bruk av maskinlæring.

– Det er der Statsbygg ønsker å være. Så får vi se hvordan løsningen blir på sikt, sier Andersen.

Han kommer også med noen tips til bedrifter som ønsker å implementere droner som verktøy.

– Det er bare å sette i gang. Ta kontakt med UAS Norway eller Luftfartstilsynet, be om råd og tips. Det fins masse forum og nettsider med informasjon, og man kan også ta kontakt med bedrifter som bruker droner i sin virksomhet. De som driver med droner i dag er såpass fornøyd med verktøyet at de gjerne vil promotere det også.