Et eksempel på at en drone oppdager en feil under en inspeksjon. Denne løse taksteinen kunne ikke ses fra bakkenivå, og det kunne fått alvorlige konsekvenser dersom den hadde falt ned på gangstien under.
Foto: Statsbygg

Forteller om dronesuksessen: Sparer tid og penger, og avdekker flere avvik. Slik har Statsbygg lykkes med droner

- Ingenting slår drone når det gjelder bevegelighet og fleksibilitet, sier fagleder og driftsleder i Statsbygg, Jens Christian Andersen. Han forteller hvordan Statsbygg har lykkes med å bruke droner til inspeksjoner av bygg.
Jan Frantzen

Siden 2020 har Statsbygg brukt droner til inspeksjon av sine bygninger over hele landet. Det har gitt dem flere store gevinster. Det er raskt, billig og avdekker feil og mangler som ikke er blitt avdekket tidligere.

I forrige uke skrev Dronemagasinet at Statsbygg estimerer å spare over 50% ved å bruke droner til inspeksjon det nærmeste året.

I ukens Dronenytt utdypet fagleder og driftsleder i region vest, Jens Christian Andersen, hvordan de oppnår slike resultater.

– En droneinspeksjon tar veldig lite tid, mellom 10 og 30 minutter, avhengig av byggets størrelse. Med litt reisetid og litt saksbehandling i ettertid, tar det totalt 2-3 timer. Hvis vi skal leie inn en lift, og kanskje mannskap til å kjøre liften, så koster det mye mer. I tillegg slipper vi å gå i høyden, og vi får veldig godt bildemateriale. Det er mange store og gode gevinster, forteller han.

Se hele Dronenytt-sendingen her:

– Fantastisk minidrone

Statsbygg er en statlig eiendomsaktør som forvalter og drifter over 2300 bygg i Norge og utlandet. Statsbygg påbegynte et stort droneprosjekt i fjor da de inngikk kontrakter på inntil 54 millioner for bygningsinspeksjon med drone i områdene øst, sør, midt og nord. I tillegg har de en egen intern droneorganisasjon som hovedsakelig opererer i vest.

– Prøveåret vårt var svært vellykket. Vi avdekket relativt mange feil og en del HMS-avvik hvor vi måtte gjøre øyeblikkelige tiltak, forteller Andersen, og påpeker at droner også er svært hensiktsmessig å bruke til ad hoc-inspeksjoner, dersom det har vært snøfall eller uvær.

Eksempel på at en drone hurtig kan sendes opp og gjøre en “ad hoc-inspeksjon” etter et snøfall. Her, på Bergen tinghus, blir det ikke avdekket noen avvik.

Statsbyggs droneorganisasjon anvender i dag fire typer droner, Mavic Mini, Mini 2, Mavic 2 Pro og Mavic 2 Zoom – alle fra DJI. Det er som kjent ingen sikkerhetsavstander ved bruk av droner under 250 gram, utover at man ikke skal være til sjenanse. Det er blant årsakene til at Andersen i stor grad bruker Mavic Mini-dronen.

– Den er fantastisk. Tross sin beskjedne størrelse gir den veldig gode bilder. Den kan også benyttes i sentrumsnære strøk, og det er vi avhengig av, siden en del av byggene ligger i bybildet, sier han.

Unngår store feil

Dronen kommer tett på i områder som ellers er vanskelig tilgjengelige. Her ser vi et fuglerede som kunne ha ført til problemer med blant annet vannansamling.

Statsbyggs intensjon er å drive verdibevarende vedlikehold. Det innebærer å gjøre utbedringer for at byggene til enhver tid skal møte nåværende standard.

– For å kunne drive med det, mener vi at drone er et viktig verktøy. Ved regelmessige inspeksjoner oppdager vi feil så tidlig som mulig, slik at de kan bli utbedret. Dermed unngår vi at det oppstår store feil, forklarer Andersen.

Han forteller at Statsbygg opererer med ulike tilstandsgrader, mellom 0 og 4.

– Hvis noe har utviklet seg til tilstandsgrad to, så øker utgiftene enormt. Ved tilstandsgrad tre, blir kostnadene mangedoblet. Så det er snakk om å unngå at en feil utvikler seg. For å holde seg på et lavt nivå må vi oppdage feil tidlig og ha regelmessige kontroller, og utbedre med én gang vi finner noe, sier driftslederen.

Statsbygg har cirka 240 standard driftsoppgaver i dag, som blant annet inkluderer inspeksjon av tak og fasader. De mener at en betydelig andel av disse driftsoppgavene kan effektiviseres ved hjelp av droneteknologi.

Andersen forklarer i Dronenytt-sendingen at man med drone kommer til akkurat hvor man ønsker under en inspeksjon.

– Med et stilas kommer man høyt, men man kommer ikke så godt inn på taket, slik man gjør med drone. En lift er litt mer fleksibel, men ingenting slår drone når det gjelder bevegelighet og fleksibilitet.

Autonomi og AI

Driftsleder og fagleder for droner i Statsbygg, Jens Christian Andersen.

Statsbygg har gjort en svært positiv evaluering av rammeverket i droneprosjektets første fase. Etter å ha gått fra manuell til automatisk inspeksjon, vil det i fremtiden være et mål om autonomi. Statsbygg har en tydelig plan om autonome droneinspeksjoner i løpet av få år.

– Autonomi og kunstig intelligens er uvante begrep for mange, inkludert meg. Men det er et av målene til Statsbygg at vi skal ta i bruk mer maskinlæring og autonom dronedrift for å forenkle prosessen betydelig. Det er satt ned en arbeidsgruppe i Statsbygg som skal jobbe med denne biten fremover. Vi er i startgropen, men det er helt klart veldig interessant, og det er dit vi vil, sier Andersen.