F.v. operativ leder Frode Hansen og teknisk leder Einar Richard Buch i dronetjenesten i Trondheim kommune på jobb for å telle måser på Munkholmen i Trondheimsfjorden.
Foto:Trondheim kommune

Bruker droner til inspeksjon og til å telle måser – sparer millioner

Dronetjenesten i Trondheim kommune inspiserer ikke bare 4000 kommunale bygg, men teller også antall måser med dronene sine. Hvert år sparer kommunen millioner ved å bruke droner.
Hans O. Torgersen

– Nå skal vi telle måser for klima- og miljøavdelingen igjen, det har vi gjort i tre år, forteller operativ leder Frode Hansen i den kommunale dronetjenesten.  

Trondheim kommune har brukt droner siden 2014 og sparer dermed millioner av kroner.

– Det er vanskelig å beregne nøyaktige besparelser i kommunal sektor, men våre beregninger viser at vi har spart flere millioner  kroner på å bruke droner til arbeid som vi tidligere måtte leie lift for å gjennomføre, sier Hansen.

Sjekke takrennene på 4000 bygg

I kommunen er man blant annet pålagt å sjekke takrennene to ganger i året. 

– Trondheim kommune er en veldig stor eiendomsbesitter. Når du snakker om en portefølje på 4000 bygg ser vi at vi i det lange løp sparer mye penger.

Dronetjenesten i Trondheim bruker de største DJI-dronene med godt kamera til å telle måser. F.v. operativ leder Frode Hansen og teknisk leder Einar Richard Buch. FOTO: Trondheim kommune.

Fra en sommer til en times arbeid

Hansen trekker frem et bestemt område i byen som eksempel. 

– Møllenberg er et stort område bestående av en rekke store bygårder i jugend-stil. Det er sikkert et sted mellom 200 og 300 kommunale boenheter der. Når vi foretok takinspeksjon tidligere, måtte vi sette av en hel sommer til arbeidet der. Nå som dronene brukes, gjør vi jobben på en times tid.

Dronetjenesten i Trondheim kommune har nå to ansatte på fulltid, operativ leder Hansen og en teknisk leder.

– Vi har 18 droner i parken vår, fra DJI Mini opp til DJI Matrice 300 og alt imellom, og vi har 16 piloter med A2-sertifikat som flyr for oss. Dette er ansatte innen ulike fagmiljøer, forteller Hansen.